(Minghui.org) هر ژوئن، جشنواره سالانه گلاسکو، این فرصت را برای جامعه ایجاد می‌کند تا گردهم بیایند و با گروه‌های مختلف فرهنگی و مدنی به تعامل بپردازند.

به تمرین‌کنندگان فالون گونگ در اسکاتلند که در این مراسم شرکت داشتند، غرفه‌ای اختصاص داده شد. این رویداد در پارک کلوین‌گروو در گلاسکو و در تاریخ 11 ژوئن 2017 برگزار شد. سازمان‌دهندگان نیز از اینکه با دادن مجوز برای این جنبشِ امضاء توجه همگان به آزار و شکنجه این روش به دست رژیم کمونیستی و برداشت اجباری عضو از تمرین‌کنندگان فالون گونگ زندانی جلب شده است، راضی و خوشنود بودند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ این روش را به بازدید‌کنندگان معرفی می‌کنند. تعداد زیادی از مردم برای آموختن دربارۀ فالون گونگ توقف کرده‌اند.

برخی برای تماشا و دنبال کردن حرکات تمرینِ تمرین‌کنندگان یا دریافت اطلاعات در مورد سمینارهای رایگان آینده برای آموزش این روش، توقف می‌کردند.

بسیاری از مردم پس از اطلاع دربارۀ برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده به‌دست ح.ک.چ، متعجب شدند. آنها اغلب می‌پرسیدند: «چرا چنین تمرین صلح‌آمیزی در چین مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد؟ چرا حزب کمونیست چین می‌خواهد مردم را بخاطر دنبال کردن حقیقت، نیکخواهی و بردباری بکشد؟»

بسیاری از بازدید‌کنندگان دادخواست سازمان پزشکان مخالف برداشت اجباری اعضای بدن (DAFOH) را امضاء کردند. مرد جوانی گفت که او اطلاعات را روی فیس بوک ارسال خواهد کرد.

مأمور پلیسی که شیفت کاری‌اش بود، ضمن محکوم کردن قساوت‌های برداشت اعضای بدن گفت: «چنین چیزی غیرقابل تحمل است.» او و سایر مأموران دادخواست را امضاء کردند.

مأموران پلیس دادخواست محکومیت جنایات برداشت اعضای بدن در چین را امضاء کردند.

بیش از 800 بازدید‌کننده دادخواست DAFOH علیه برداشت اجباری اعضای بدن در چین را امضاء کردند.