(Minghui.org) تلویزیون گلدرلند، یک ایستگاه تلویزیونی در واخنینگنِ هلند، در ماه مه 2017، با تمرین‌کنندگان فالون گونگ در محل تمرین گروهی‌شان در باغ زیبای گیاه‌شناسی درِیجِن مصاحبه کرد.

یکی از گزارشگرهای تلویزیون گلدرلند از تمرین گروهی تمرین‌کنندگان در واخنینگن فیلم می‌گیرد.

آقا و خانم وُس درباره تجربه‌شان در تمرین تزکیه فالون گونگ به این گزارشگر گفتند. بیش از 10 سال پیش بود که آقای وُس ازطریق یکی از همکاران چینی‌اش درباره فالون گونگ شنید. همکارش تمرین‌های فالون گونگ را در طول زمان ناهار انجام می‌داد. وُس این حرکات را زیبا یافت و به این تمرین علاقه‌مند شد. آن را امتحان کرده و احساس فوق‌العاده‌ای را تجربه کرد.

آقای وُس درحالی که گاهی تمرین‌ها را در پارک انجام می‌داد، به‌تدریج احساس بهتر و بهتری پیدا کرد. او کتاب جوان فالون را نیز خواند و احساس کرد که نویسنده کتاب معنای زندگی، حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری را ازطریق علم مدرن و به‌روشی قابل‌درک آشکار کرده است. او پاسخ بسیاری از سؤالاتی را که داشت، یافت.

آقای وُس سپس فالون گونگ را به دوستش معرفی کرد؛ دوستی که بعداً با او ازدواج کرد و هر دو تمرین فالون گونگ را آغاز کردند. فرزندان‌شان تحت تأثیر اصول حقیقت، نیک‌خواهی و بردباریِ فالون گونگ بزرگ شدند. آنها تندرست و مؤدب هستند.

خانم وُس و فرزندانش در طول مصاحبه.

آقا و خانم وُس این محل تمرینِ گروهی را در باغ گیاه‌شناسی درِیجِن راه‌اندازی کردند تا تمرین‌ها را به‌طور رایگان به سایرین آموزش دهند. بسیاری از افرادی که به یادگیری فالون گونگ علاقه‌مند بوده‌اند، آمده‌اند و به تمرین‌شان ملحق شده‌اند. با گذشت زمان تعداد این افراد بیشتر شد. آنها از تبادلِ تجربیات عالی تزکیه شخصی‌شان لذت می‌برند.

خانم وانگ که در هلند بزرگ شد، تمرین فالون گونگ را در سال 2008، تحت تأثیر مادرش آغاز کرد. او به گزارشگر گفت که فالون گونگ او را کاملاً تندرست کرده، شخصیت آرامی به او داده و به او اصول عالی زندگی را آموخته است.

در خارج از چین، تعداد بی‌شماری محل تمرین گروهی فالون گونگ وجود دارد که مردم با هم و آزادانه تمرین‌ها را انجام می‌دهند، اما در چین، کشور خاستگاه فالون گونگ، این تمرین تحت آزار و شکنجه قرار می‌گیرد. تمرین‌کنندگان در سراسر جهان امیدوارند که جامعه بین‌المللی به این آزار و شکنجه توجه کرده و کمک کند آن هرچه زودتر خاتمه یابد.