(Minghui.org) 

13 مه 2017 مصادف با بیست و پنجمین سالروز معرفی فالون دافا به عموم است. یک وکیل چینی که وکالت تمرین‌کنندگان فالون گونگ را برعهده گرفته بود، در بزرگداشت این رویداد بیانیه‌ زیر را صادر کرد:

این روزها تقریباً همه مردم در چین تصدیق می‌کنند که ارزش‌های اخلاقی جامعه روزبه‌روز در حال افول و استانداردهای اخلاقی به‌شدت رو به زوال هستند و مردم به یکدیگر کینه می‌ورزند. دلیل پشت تمام اینها این فکر است: «مشغول کسب درآمد بودن و اهمیت ندادن به هیچ چیز دیگر». این طرز فکر را جیانگ زمین، دیکتاتور سابق چین، به‌طور بدخواهانه‌ای ترویج داد و باعث شد مردم اعتقادات معنوی و روحشان را رها کنند.

اما در چنین محیطی، هنوز تعدادی از مردم هستند که جرأت می‌کنند به‌خاطر اعتقادشان، با شکنجه و محبوس شدن مواجه شوند و مورد تبعیض و ناعدالتی واقع شدن از سوی جامعه و حتی خانواده‌شان را در سکوت تحمل کنند.

آنها گواهی بر این موضوع هستند که روح مردم چین نابود نشده است. آنها امید نجات یافتن مردم چین هستند. آنها معتقدین حقیقی، تمرین‌کنندگان حقیقی فالون دافا، هستند و من افتخار همه اینها را به استاد لی هنگجی نسبت می‌دهم.