(Minghui.org)  جشنواره سالانه اژدها در شهر سنت پل در دریاچه فالن در 8 و 9 ژوئیه برگزار شد. گروه فالون گونگ محلی برای یازدهمین سال متوالی به این جشنواره دعوت شد.

جشنواره اژدها جشنی مربوط به فرهنگ آسیایی است. بسیاری از سازمان‌ها با انواع مختلف اجرای نمایش‌های هنری، انواع غذاهای منطقه‌ای و رقابت در قایق اژدها سنتی شرکت کردند.

رهگذران اطلاعات بیشتری درباره فالون گونگ کسب می‌کنند

افراد بسیاری ایستادند تا نگاهی به غرفه فالون گونگ بیندازند. برخی همانجا تمرین‌ها را یاد گرفتند. افراد زیادی از مزایای بسیار این تمرین آگاه شدند و بچه‌های کوچک آموختند که گل‌های نیلوفر آبی کاغذی درست کنند.

تمرین‌کنندگان علاوه بر معرفی این تمرین، همچنین به افزایش سطح آگاهی مردم درباره آزار و شکنجه و قساوت برداشت اعضای بدن با مجوز حکومت چین پرداختند. افراد شوکه شدند و دادخواست پایان فوری برداشت اعضای بدن را امضاء کردند.

تمرین‌کننده فالون گونگی به ارتقای سطح آگاهی مردم و جمع‌آوری امضاء علیه قساوت‌های برداشت اعضای بدن در چین می‌پردازد.

سه بازدیدکننده از سرزمین اصلی چین برای مدتی طولانی با تمرین‌کنندگان گفتگو کردند. آنها از عضویت‌شان در حزب و سازمان‌های وابسته به آن کناره‌گیری کردند. مردی گفت که هم‌کلاسی‌اش فالون گونگ را تمرین می‌کند، می‌دانست که فالون گونگ خوب است اما از این فرصت استفاده کرد تا از عضویتش در لیگ جوانان و پیشگامان جوان کمونیست کناره‌گیری کند. او اطلاعات تماسش را گذاشت و امیدوار بود که در فعالیت‌های آینده فالون گونگ شرکت کند.