(Minghui.org) تمرین‌کننده فالون گونگ آقای هه وِنجیه از منطقه خودمختار شینجیانگ در زندان به قدری تحت ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت که درگذشت. مرگش در 13 آوریل 2003 در زندان بایینگُلین اتفاق افتاد. در آن زمان او فقط 31 ساله بود.

آقای هه در نوامبر 1999 به‌منظور دادخواست تجدیدنظر برای عدالتخواهی در رابطه با فالون گونگ به پکن رفت. او دستگیر و به زادگاهش بازگردانده شد. سپس لیو پیلینگ رئیس بخش امنیت داخلی و لی دُنگ دبیر کمیته امور سیاسی و حقوقی روستا دستور آزار و شکنجه آقای هه را دادند. او در بازداشتگاه روستای یانچی زندانی شد و مأموران به زور به او دستبند و پابند زدند.

دادگاه روستای یانچی هه وِنجیه را به اتهام تماس با سایر تمرین‌کنندگان در روستای یانچی و اصرار به آنها برای رفتن به پکن برای دادخواست تجدیدنظر به چهار سال حبس محکوم کرد. او به زندان بایینگُلین فرستاده شد.

آقای هه به‌طور وحشیانه‌ای در زندان تحت شکنجه قرار گرفت. او را تحت ضرب و شتم قرار دادند و به‌طور مکرر با باتوم الکتریکی به او شوک وارد کردند، تا جایی که در نهایت در 13 آوریل 2003 کُشته شد.