(Minghui.org) وب‌سایت مینگهویی گزارش‌های بسیار زیادی را از سوی افرادی دریافت کرده است که پس از یادگیریِ فالون دافا یا ابراز حمایت‌شان از این تمرین، بیماری‌های‌شان به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافته است یا در حادثه‌ای جدی مورد محافظت قرار گرفته‌اند. در زیر دو گزارشِ اخیر از سوی تمرین‌کنندگانی ارائه شده که با تبدیل شدن ناگهانیِ حوادث خطرناک و جدی به وقایعی کوچک شگفت‌زده شده‌اند. آنها بر این باورند که آن ناشی از قدرت فالون دافا بوده است.

بهبودیِ فوریِ دست له ‌شده

سال‌ها پیش، یکی از تجهیزات محل کارم خراب شد و سبب شد میله‌ای به هوا پرتاب شود و سپس به دستم برخورد کند. این برخورد باعث شد دستم له شود و خونریزی کند. بدین ترتیب به‌شدت آسیب دیدم.

ازآنجا که درمحل کارم دوربین‌های نظارتی نصب کرده بودند، دست آسیب‌دیده‌ام را به‌سرعت پنهان کردم تا هیچ کسی متوجه نشود که چه اتفاقی افتاده است. می‌ترسیدم این اشتباهم که ناشی از بی‌احتیاطی بود، تأثیری منفی بر فالون دافا داشته باشد.

پس از پوشاندن دستم، دردش ناگهان ازبین رفت. نگاه کردم و دیدم که دستم که له شده بود، خونریزی ندارد و هیچ نشانه‌ای از جراحت هم نیست.

معمولاً وقتی در جایی از بدنم جراحت بازی ایجاد می‌شود، برای بند آوردن خونریزی از قلم بندآوردن خون (قلمی متشکل از رشته‌های معدنی، برای بند آوردن خون در اثر خراش) استفاده می‌کنم، اما این بار خونریزی با یک فکر درستم متوقف شد!

در حادثۀ موتورسیکلت هیچ کسی آسیب ندید

تمرین‌کننده‌ای در شهر ژائویوآن، استان شاندونگ، در ساعات اولیه غروب 12 مه 2016 حوالی روستایی، سوار موتورسیکلتش بود. چراغ‌های جلوی اتومبیلی که از مقابل می‌آمد، برای مدت کوتاهی مانع دیدِ او شد و نتواسنت ببیند که چند خانم‌ در جاده مستقیم به سمت او می‌آیند.

درحالی که موتورسیکلتش به آنها نزدیک می‌شد، تعادلش را ازدست داد، به زمین افتاد و تقریباً 180 درجه چرخید.

اگرچه موتورسیکلتش آسیب دید، هیچ کسی به‌طور جدی آسیب ندید. غیرقابل باورترین چیز این بود که پس از افتادن آن تمرین‌کننده، موتورسیکلت ناگهان برای مدت کوتاهی به هوا رفت و از بالای سر یکی از آن خانم‌ها عبور کرد. چرخ جلوی آن فقط به شانه او مالیده شد و یک کبودی جزئی‌ به‌جا گذاشت.

اگر موتورسیکلت روی زمین می‌ماند، می‌توانست فاجعه‌آمیز باشد، چراکه با شدت به سمت آن خانم‌ها می‌رفت.