(Minghui.org) در تاریخ 25 ژوئیه، در ولینگتون، معروف به شهر بادخیز، هیچ بادی نمی‌وزید و برای فعالیت‌ها در فضای باز، یک روزِ زمستانیِ آفتابی و مطبوع بود.

صدها تمرین‌کننده فالون گونگ از سراسر کشور در ولینگتون گردهم آمدند تا به‌مناسبت آغاز نوزدهمین سال فعالیت‌های مسالمت‌آمیز علیه آزار و شکنجۀ درحال وقوع در چین، مجموعه رویدادهایی را برگزار کنند.

آقای استفان برونینگ، عضو پارلمان از حزب سبز، در تجمع مقابل پارلمان نیوزلند، صحبت می‌کند.

تمرین‌کنندگان برای جلب توجه عموم به آزار و شکنجۀ درحال وقوع در چین، فعالیت‌های آن روز را با بازآفرینی صحنه شکنجه در خیابان کوبا آغاز کردند تا وحشی‌گری‌های تحمیل شده بر تمرین‌کنندگان در چین، طی 18 سال گذشته را به‌روشنی نشان دهند. آنها جنبش جمع‌آوری امضاء را نیز به‌راه انداختند و خواستار خاتمه برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ و سایر زندانیان عقیدتی به‌دست رژیم چین شدند.

سپس گروهی از تمرین‌کنندگان از خیابان کوبا تا ساختمان پارلمان نیوزلند راهپیمایی‌ و در ساعت 11 صبح تجمعی را مقابل ساختمان پارلمان و ساختمان بی‌هایو برگزار کردند.

آقای استفان برونینگ، عضو پارلمان از حزب سبز، در این تجمع صحبت کرد و دولت نیوزلند را ترغیب کرد تا برای کمک به توقف این آزار و شکنجه دست به اقدامات بیشتری بزند. او گفت که دولت باید در دیدار با مسئولین چین، تأکید بیشتری بر موضوع برداشت اجباری اعضای بدن داشته باشد.

برونینگ همچنین اظهار کرد که نیوزلند می‌تواند قطعنامه‌ای مشابه قطعنامه 343 مجلس نمایندگان آمریکا وضع کند که برداشت اجباری اعضای بدن در چین را محکوم می‌کند. این قطعنامه به‌اتفاق آراء در کنگره ایالات متحده به‌تصویب رسیده است.

در طول این تجمع، فعالیت‌ها در خیابان کوبا ادامه داشت. بسیاری از رهگذران توقف کردند تا شاهد این فعالیت‌ها باشند و بسیاری از آنها تحت تأثیر بازآفرینی صحنه‌های شکنجه و برداشت اجباری اعضای بدن قرار گرفتند. فردی توقف کرد تا با تمرین‌کنندگان صحبت کند.

جان انسل، نویسنده متون تبلیغاتی، گفت: «کشتن فردی بی‌گناه به‌خاطر استفاده از اعضای بدنش، قطعاً غیرقابل درک است.»

صحبت با رهگذری درباره فالون گونگ و آزار و شکنجه.

بلاری، دانشجو و روزنامه‌نگار، اظهار کرد که موضوع آزار و شکنجه فالون گونگ سبب نگرانی کل دنیا است.