(Minghui.orgیکی از شهروندان شهر شِنیانگ که به‌خاطر باورش در زندان محبوس است، همواره گرسنه است، چراکه نگهبانانِ زندان غذای کافی در اختیار او قرار نمی‌دهند.

خانم ژانگ گویی‌جون، حدوداً 40 ساله، در 9 ژوئن 2011 به‌خاطر اجتناب از انکار فالون گونگ دستگیر شد. فالون گونگ روشی معنوی است که رژیم کمونیست چین آن را مورد آزار و شکنجه قرار داده است. او در 28 فوریه 2012، به 8 سال زندان محکوم شد و هنوز در زندان زنان استان لیائونینگ محبوس است.

این معلم سابق مؤسسه تربیت بدنی شِنیانگ، از زمان ورودش به زندان مورد آزار و اذیت مداوم قرار گرفته است.

به‌گفته شاهدان، مسئولین زندان دو تن از هم‌سلولی‌های خانم ژانگ را گماردند تا در تمام مدت شبانه‌روز او را زیر نظر بگیرند. آنها به او اجازه نمی‌دادند با سایر تمرین‌کنندگان زندانی فالون گونگ صحبت کند، مرتب او را کتک می‌زدند و به او دشنام می‌دادند.

خانم ژانگ از انجام کار سخت بدون دستمزد خودداری کرد و سردستۀ یک گروه با نام شو دستور داد که او در وقت غذا، در انتهای صف بایستد. معمولاً وقتی نوبت به او می‌رسید که غذایش را دریافت کند، چیز زیادی در کافه‌تریای زندان باقی نمانده بود. در نتیجه، او همواره گرسنه بود و حتی یک‌بار از شدت ضعف ازهوش رفت.

او این آزار و اذیت را به یکی از مسئولین زندان گزارش داد که فقط منجر به بیشتر شدن آزار و اذیتش شد.

گزارش‌های مرتبط:

خانم ژانگ گویجون، معلم سابق مؤسسه تربیت بدنی شنیانگ، به‌طور غیرقانونی به 8 سال حبس محکوم می‌شود، درحالی که محل حبسش نامعلوم است