(Minghui.org) در زندان جیلین، به زندانیان جنایی و تبهکاران دستور داده شد که به اختیار خود تمرین‌کنندگان فالون گونگ را شکنجه کنند.

زندانیان گمارده می‌شوند تا بر تمرین‌کنندگان فالون گونگ که از نفی باورشان امتناع کرده‌اند، نظارت کنند. زمانی که تمرین‌کنندگان از اطاعت اوامر خودداری کنند، زندانیان فحاشی کرده و تمرین‌کنندگان را تحت ضرب و شتم و شکنجه قرار می‌دهند که این شامل افراد 60 یا 70 ساله نیز می‌شود.

این زندانیان، امتیازاتی برای آزادی زودتر از موعد کسب می‌کنند. اعضای خانواده این زندانیان، با هدیه و پول به نگهبانان رشوه می‌دهند و پس از آن بر هر جنایت انجام شده زندانیان علیه تمرین‌کنندگان سرپوش گذاشته می‌شود.

لی جینگ، تیان یولان و وانگ چینگوِن از زندانیان بخش 8، مسئول نظارت بر دو تمرین کننده فالون گونگ ۷۰ ساله بودند. اغلب آن دو را مجبور می‌کردند که به مدت طولانی در گوشه توالت بایستند.

سه زندانی دیگر از بند 8، شو یانگ، وانگ یینجوان و گونگ کویجی، تمرین‌کنندگان را مجبور می‌کردند که روی چهارپایه کوچکی برای بیش از 12 ساعت، از ساعت 6 صبح تا 8 عصر بنشینند. تمرین‌کنندگان باید دست‌های خود را بر روی زانوها قرار دهند، پاهای‌شان را نزدیک هم و بدن‌شان را صاف نگه دارند.

لی مینگو، نگهبان زندان، اغلب با زندانیان در بدرفتاری با تمرین‌کنندگان همکاری می‌کند. علاوه بر ضرب و شتم و فحاشی، تمرین‌کنندگان به مدت دو ماه اجازه استحمام یا تمیز کردن خود را نداشتند. تمرین‌کننده‌ 60 ساله‌ای برای یک روز کامل مجبور به ایستادن شد.

سایر شکل‌های شکنجه که توسط زندانیان علیه تمرین‌کنندگان استفاده می‌شود عبارتند از منع استفاده از توالت، حبس در سلول انفرادی و خوراندن اجباری.

گزارش‌های قبلی آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان در زندان زنان جیلین:
شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان زنان استان جیلین
آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در زندان زنان جیلین
جنایات در حال وقوع در زندان زنان جیلین
تمرین‌کنندگان فالون گونگ متحمل درد و رنج ناشی از شستشوی مغزی و شکنجه در زندان زنان جیلین می‌شوند
سوء‌رفتار با خانم ۶۶ ساله جیلینی در زندان
همسر شهروند تایوانی پس از 11 سال حبس بخاطر ایمانش، مستقیماً به مرکز شستشوی مغزی منتقل شد
مرگ خانمی اهل جیلین ظرف کمتر از 10 ماه بعد از ورودش به زندان