(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در یک جشنواره هنری در فرمونت، منطقه ساحلی سان فرانسیسکو، غرفه‌ای را به خود اختصاص دادند. آنها این تمرین تزکیه را به شرکت‌کنندگان معرفی و برای دادخواست علیه برداشت اجباری اعضای بدن در چین با مجوز دولت، امضاهایی را جمع‌آوری کردند.

صحبت با مردم درباره فالون گونگ

امضای دادخواست برای حمایت از مقاومت صلح‌آمیز فالون گونگ

بسیاری از بازدید‌کنندگان خوشحال بودند که توانستند حمایت خود را ابراز و به متوقف کردن جرائم آزار و شکنجه و برداشت اجباری اعضای بدن کمک کنند.

ویلی کمبل که در اهدای عضو ثبت نام کرده است، از شنیدن این قساوت بسیار خشمگین شد. او گفت که اگر مردم با آن مقابله نکنند، چنین جرائم هولناکی ادامه خواهند یافت. او تمرین‌کنندگان را به‌خاطر شجاعتشان تحسین کرد.

آدام بوکانگرا از شنیدن آزار و شکنجه فالون گونگ و قساوت برداشت اجباری اعضای بدن شوکه شد. او دادخواست را امضاء کرد.