(Minghui.org) فعالیت‌هایی جهت معرفی فالون گونگ (یا فالون دافا) در 12 اوت در بخش نیومارکت اوکلند در نیوزیلند برگزار شد. تمرین‌کنندگان محلی تمرینات فالون گونگ را اجرا و این تمرین را به هر دو زبان چینی و انگلیسی معرفی کردند. مردم بسیاری فرصت یافتند تا با فالون گونگ آشنا شوند و حمایت خود را ابراز کنند.

تعداد بسیاری پس از آگاه شدن درباره آزار و شکنجه این روش در چین از فالون گونگ حمایت کردند و آقای دادلی گرینوی یکی از آن افراد بود.

آقای دادلی در نیروی دریایی خدمت کرده و در سال 1962 به چین رفته بود. او گفت که این کشور در آن زمان زیبا بود. او درباره فالون گونگ شنیده است و شجاعت تمرین‌کنندگان را تحسین می‌کند. او دادخواست پایان دادن به آزار و شکنجه فالون گونگ در چین را امضاء کرد و گفت: « این حق شما است که فالون گونگ را تمرین کنید. آزار و شکنجه نباید اتفاق می‌افتاد.»

خانمی گفت که به مدت 25 سال در هنگ کنگ زندگی کرده و در طول آن مدت دیده بود که تمرین‌کنندگان در آنجا به‌طور مداوم با آزار و شکنجه مقابله می‌کردند. او همچنین مستندهایی درباره عمل شنیع برداشت اجباری اعضای بدن مشاهده کرده بود که تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ به‌خاطر اعضای بدنشان کشته می‌شدند. او کاملاً باور داشت که چنین عملی واقعاً در سرزمین اصلی چین اتفاق می‌افتد. او گفت کسی باید آن را متوقف کند.

افراد چینی زیادی این فرصت را پیدا کردند تا حزب و سازمان‌های وابسته به آن را ترک کنند. آنها پس از آگاه شدن از حقایق آزار و شکنجه تصمیم گرفتند از خوبی حمایت کنند.