(Minghui.org) اخیراً متوجه شده‌ام که وقتی رویدادهای فالون دافا را برگزار می‌کنیم، برخی از افراد دوست دارند که از تمرین‌کنندگان عکس‌هایی از فاصلۀ نزدیک بگیرند به‌طوری‌که فقط صورت تمرین‌کننده در عکس قرار دارد.

طی سال‌های گذشته تقریباً تمام تمرین‌کنندگان محلی از عکاسان ما خواسته‌اند که تصاویر کلوزآپ از آنها تهیه کنند. سپس این تصاویر در وب‌سایت‌های شبکه‌های اجتماعی یا ایمیل‎‌های گروهی محلی قرار داده می‌شوند.

همچنین برخی از عکاسان ما دوست دارند از مردم عادی‌ای که از ما حمایت می‌کنند از فاصلۀ نزدیک عکس بگیرند. مثلاً وقتی آنها به صحبت ما دربارۀ فالون دافا گوش می‌کنند یا پوسترهای ما را می‌خوانند، از آنها عکس کلوزآپ می‌گیرند. برخی از این افرادِ غیرتمرین‌کننده، چینی هستند.

از آنجاکه آزار و شکنجۀ فالون دافا هنوز در جریان است، آیا این ارائۀ اطلاعات به حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) نخواهد بود؟ آیا این چیزی نیست که آنها در تمام این سال‌ها می‌خواستند؟

وقتی یکی از اقوام تمرین‌کننده‌ای به چین بازگشت، پلیس محلی به او گفت که مأموران ویژۀ چین سعی می‌کنند که تصاویر واضحی از تک‌تک شرکت‌کنندگان در راهپیمایی‌های فالون دافا در خارج از کشور تهیه کنند.

این تصاویر بعداً به چین فرستاده می‌شوند و در آنجا افرادی از ادارۀ 610 در هر استان سعی می‌کنند تمرین‌کنندگان در استان خودشان را شناسایی کنند. سپس آنها اعضای خانواده و خویشاوندان آن تمرین‌کننده را در چین پیدا می‌کنند.

به‌عنوان تزکیه‌کننده باید اول به فکر دیگران باشیم. ما نمی‌توانیم سهواً به ح.ک.چ کمک کنیم تا کارهای بدی انجام دهد.

برخی از تمرین‌کنندگانی که در رویدادهای دافا شرکت می‌کنند هنوز تمرین‌کنندگان جدیدی هستند، برخی کسب و کار و خانواده‌شان هنوز در چین قرار دارد و برخی فقط موقتاً در خارج از چین به‌سر می‌برند.

با تهیۀ تصاویر کلوزآپ، آیا باعث نمی‌شویم این امکان فراهم شود که بعدها به آنها آسیب برسد و حتی باعث نمی‌شویم که برخی از تمرین‌کنندگان از شرکت در رویدادهای دافا هراسان شوند؟

باید حتی بیشتر مواظب باشیم و هویت آن افراد غیرتمرین‌کننده که از ما حمایت می‌کنند را از ح.ک.چ پنهان نگاه داریم.

رویدادهایی که ما برگزار می‌کنیم برای اعتباربخشی به فا است. استفاده از تصاویر از فاصلۀ دور یا به‌نحوی که تعداد زیادی از افراد را با هم در یک گروه نشان دهد می‌تواند مناسبتر باشد تا اینکه تصاویر تکی و از نزدیکِ اشخاص را در اینترنت قرار دهیم.