(Minghui.org) در 2 ماه گذشته، بسیاری از مواردِ «مراجعه به درِ منزل» با هدف آزار و اذیت در منطقه‌مان بوده است. به ظاهر، این چیز بدی است. در این مرحله از اصلاح فا، چگونه مأموران پلیس و عوامل اجتماعی می‌توانند هنوز به درِ منزل تمرین‌کنندگان بروند، برای گرفتن عکس یا تأیید بر اینکه آیا کسی هنوز فالون گونگ را تمرین می‌کند یا نه؟

به‌لطف وب‌سایت مینگهویی، ما می‌دانیم که کدامیک از بندهای قانون نقض شده و چگونه باید این موقعیت را اداره کنیم. به‌خاطر می‌آوریم که معلم در آخرین کنفرانس فا در نیویورک درباره آن بیان کردند: «درحال شکست دادن آنها در بازی خودشان هستم:»

«اصلاح فا در کیهان تا این مرحله امروز آمده، و واقعاً درحال رسیدن به انتها است و بیشتر اینکه، هم‌اکنون درحال گذار به مرحله‌ای است که فا، دنیای بشری را اصلاح می‌کند.»
«با استفاده از کلمات نیروهای کهن، سرزمین اصلی چین مانند تنور [دائوئیستی] لرد لائو [ذی] است و آن آتش باید به‌شدت سوزان بماند تا طلای ناب ساخته شود.» («آموزش فا در کنفرانس فای نیویورک در بیست و پنجمین سالگرد اشاعۀ دافا»)

از مطالعه فا، دریافتیم که روند تزکیه‌مان مرتبط با روند اصلاح فا است. وقتی مردم درِ منزل‌مان را می‌زنند فرصت خوبی است که افکار درست‌مان را تقویت کنیم و آنها را نجات دهیم. لازم است که از این فرصت استفاده بهینه داشته باشیم و حقایق را درباره فالون گونگ به مردم بگوییم، در نتیجه یک چیز بد را به چیزی خوب تبدیل می‌کنیم.

استفاده از قانون برای دفاع از حقوق اساسی‌مان

تمرین‌کنندگان محلی نسخه‌هایی از مطالب حقوقی که کمپین «مراجعه به درِ منزل» ناقض آنهاست را تهیه و آن را میان سایر تمرین‌کنندگان توزیع کردند. برخی این مطالب را ازبر کرده بودند، بنابراین می‌توانستند به‌راحتی درباره‌اش صحبت کنند. آنهایی که مسن‌تر بودند یا فرصتی برای حفظ کردن این مطالب نداشتند، وقتی مأموران پلیس و عوامل محلی برای ملاقات می‌آمدند فقط آن مطالب را برایشان می‌خواندند.

در تمام طول سال‌های آزار و شکنجه، مأموران پلیس و سایر مسئولین، کارهای بسیار ناعادلانه و غیرقانونی انجام داده‌اند. اما با آنها مبارزه نمی‌کنیم و فقط سعی می‌کنیم حقایق را به آنها بگوییم.

تغییر نگرش مأموران پلیس

این مأموران هیچ پاسخی برای سؤالات‌مان ندارند. وقتی تمرین‌کننده‌ای به یک مأمور پلیس می‌گوید: «عکس گرفتن نقض ماده 100 از "قانون مدنی عمومی"است»، مأمور خودش سریعاً عذرخواهی کرده و آنجا را ترک می‌کند.

تعدادی از عوامل محلی و یک مأمور پلیس، پس از اینکه تمرین‌کننده‌ای بندهای قانونی را برای آنها خواند، آن خانه را ترک کردند. آنگاه، آنها روز بعد بازگشتند تا یک نسخه از آن مطالب حقوقی را بگیرند، بنابراین می‌توانستند آنها را به سایر عوامل نشان دهند.

تعدادی از مأموران پلیس وقتی تمرین‌کنندگان را در خیابان می‌دیدند، سلام و احوالپرسی می‌کردند. به تمرین‌کنندگان می‌گفتند که به اختیار خود آنها را آزار و اذیت نمی‌کردند، بلکه سرپرست‌های‌شان آنها را مجبور به انجام این کار می‌کردند.

آنها می‌گفتند حقیقتاً مهربانی تمرین‌کنندگان را احساس می‌کردند، به‌رغم اینکه با آنها رفتار بسیار بدی می‌شد، هرگز شکایت نمی‌کردند. تمام کاری که تمرین‌کنندگان انجام می‌دادند، گفتن حقایق درباره فالون گونگ بود. آنها فکر می‌کردند که وقتی تمرین‌کنندگان صحبت می‌کنند، بسیار آگاه هستند. حتی خانم‌های مسن‌تر که تحصیلات کمی داشتند، روان صحبت می‌کردند. وقتی تمرین‌کنندگان با مأموران پلیس صحبت می‌کردند، آنها رفتار بسیار محترمانه‌ای نسبت به آنها داشتند.

تبدیل چیزی بد، به چیزی خوب

اینکه کمپین «مراجعه به درِ منزل» ظاهراً خوب بود یا بد، آن تبدیل به چیزی خوب شد. تمرین‌کنندگان می‌توانستند تبصره‌های حقوقی ارائه دهند که این کمپین ناقض آنها بود و در نتیجه به از بین رفتن کمپین، حفظ عدالت و اعتباربخشی به دافا کمک می‌کرد.

این کمپین همچنین فرصت خوبی برای خانواده‌های تمرین‌کنندگان بود که یادآوری می‌کرد قانون اساسی فالون گونگ را حمایت می‌کند. وقتی پلیس آشکار می‌کرد که آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد، برای ایستادگی و دفاع از حق تمرین‌کنندگان و فالون گونگ احساس اعتماد‌به‌نفس بیشتری داشتند.

معلم بیان کردند:

«مهم نیست همان‌گونه که به اعتباربخشی به فا پرداخته‌اید با چه چیزی روبرو شده‌اید، همه‌ آن‌ها، به شما می‌گویم، چیز خوبی هستند-- و در این سال‌های آزار و شکنجه، مخصوصاً این‌گونه است-- چراکه آن چیزها ظاهر شده‌اند دقیقاً به‌خاطر این‌که شما تزکیه می‌کنید. آن آزمون‌های سخت و رنج‌ها، بدون توجه به ‌این‌که پی می‌برید چقدر بزرگ یا سخت هستند، چیزهای خوبی هستند، زیرا آن‌ها فقط به‌خاطر تزکیه‌ شما رخ می‌دهند. یک شخص وقتی از میان آزمون‌های سخت می‌گذرد می‌تواند کارما را از بین ببرد و وابستگی‌های بشری را دور بریزد، و از طریق آزمون‌های سخت می‌تواند رشد کند.» («آموزش فا در کنفرانس نیویورک 2008»)

وقتی به‌خاطر داشته باشیم که تمرین‌کننده هستیم، این کمپین «مراجعه به درِ منزل» چیز خوبی خواهد بود!