(Minghui.org)  اغلب با مردم درباره فالون دافا صحبت می‎کنم و با انواع ذهنیت‎های مختلف روبه‎رو می‎شوم. مردی جوان در ابتدا تمرین‎کنندگان را مورد انتقاد قرار داد، سپس به‌طور کامل تغییر و با تمرین‎کنندگان همدلی کرد.

در حالی که در ایستگاه اتوبوس منتظر بودم، متوجه مرد جوانی شدم که به برنامه رفت و آمد اتوبوس نگاه می‎کرد. سپس درباره خدمات اتوبوس شروع به صحبت کردیم.

گفتم: «شنیدم که اتوبوس هم‎اکنون مجانی است. حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) می‎خواهد با انجام این کارها قلب مردم را به‎دست آورد! اما بی‎فایده است. تقریباً ۲۰۰ میلیون نفر هم‎اکنون از حزب کمونیست چین خارج شده‎اند.»

او پاسخ داد: «شماها (تمرین‎کنندگان) همیشه می‎گویید که ح.ک.چ را ترک کنید تا آینده خوبی داشته باشید. آیا نمی‎توانید چیز جدیدی بگویید؟ دوستانم فکر می‎کنند که تمرین‎کنندگان فالون دافا برای مردم مزاحمت ایجاد می‎کنند تا آنها را تشویق به خروج از حزب کمونیست چین کنند. آنها از شنیدنِ مکرر این حرف‎های تکراری خسته شده‎اند.»

او باید فوریت موضوع را درک می‎کرد، بنابراین به او گفتم که خروج از حزب کمونیست چین بر زندگی‎اش تأثیر می‎گذارد. چطور می‎توانستیم آن را بیان نکنیم؟

برای اینکه منظورم را به او بفهمانم، مثالی برایش زدم، چاهی بدون پوشش. اگر به‎طور مداوم به او یادآوری نمی‎کردم که این چاه پوششی ندارد، ممکن بود آن را فراموش کند و درون آن بلغزد.

به صحبت‎هایم ادامه دادم: «چند نفر به فالون دافا گوش می‎دهند؟ به‌عنوان تمرین‎کنندگان این تمرین تزکیه، ما این خطر را به جان می‎خریم تا حقیقت را به شما بگوییم، اما فقط بعضی‎ها ما را درک می‎کنند. ما می‎توانیم بی‎تفاوت باقی بمانیم و درباره آن صحبتی نکنیم، اما بلایای طبیعی برای هیچ کسی صبر نمی‎کنند!»

ما می‌توانیم شما را رها کنیم و به‎دنبال دردسر برای خودمان نباشیم. اما دنیا در حال رسیدن به نقطه اوج و پایانی خود است و ما نمی‎خواهیم ببینیم که شما عضو حزب کمونیست چین هستید و مجبور شوید برای جنایات آن بپردازید. امیدواریم که همه شما آینده‎ای شگفت‎انگیز داشته باشید!»

درنهایت او متوجه منظورم شد و گفت: «الان متوجه شدم. تمرین‎کنندگان در واقع خوبی ما را می‎خواهند! قطعاً به دوستانم خواهم گفت و از آنها می‎خواهم به آنچه که تمرین‎کنندگان می‎گویند گوش کنند.»