(Minghui.org) یک ارودی 10 روزۀ تابستانی مینگهویی در لوت گارون فرانسه در اواسط ماه اوت برگزار شد. تمرین‌کنندگان نوجوان فالون دافا که در این برنامه شرکت کردند از برنامه‌ای پربار بهره‌مند شدند که شامل مطالعه فا، تمرینات گروهی، یادگیری رقص و فرهنگ سنتی چین، داستان و سایر فعالیت‌ها بود. تمرین‌کنندگان بزرگسال نیز در کنار کودکان در تزکیه‌شان رشد و ارتقاء یافتند.

شروع روز با تمرینات گروهی

تمرین‌کنندگان کودک و بزرگسال هر روز صبح زود همراه با صدای پرندگان، روز خود را با تمرینات گروهی آغاز می‌کردند. پس از آن فا را مطالعه می‌کردند و فعالیت‌های مختلفی در طول روز انجام می‌دادند. بچه‌ها افکار درست می‌فرستادند و هنگام عصر درک‌هایشان از فا را به اشتراک می‌گذاشتند. پس از اینکه آنها می‌خوابیدند، معلم‌ها و والدین داوطلب، درک‌های خود را مطرح می‌کردند.

تمرینات صبحگاهی در ارودی تابستانی مینگهویی در فرانسه.

کلاس رقص چینی

پیدا کردن تزکیه‌کنندگان هم‌سن و سال در اردوی تابستانی

محدودۀ سنی بچه‌ها از 17 ماه تا 19 سال بود. رابین که به تازگی دبیرستان را تمام کرده بود گفت که به اردو آمده است تا تزکیه‌کننده هم‌سن خود را پیدا کند تا بتوانند با هم در ارتباط باشند و رشد و ارتقاء یابند. او از اینکه در اردو هم‌تمرین‌کنندگان هم‌سن خودش را پیدا می‌کرد، خوشحال بود.

آگوستین 5 ساله هر سال منتظر شرکت در این اردوی تابستانی مینگهویی است تا بتواند با دوستان هم‌تمرین‌کننده‌اش بازی کند. او سابقاً بسیار بازیگوش و نافرمان بود اما تمرین تزکیه فالون دافا او را تبدیل به یک پسر مؤدب کرد.

اوشن 6 ساله از کلاس رقص چینی لذت برد و منتظر بود تا در اردوی تابستانی در کلاس‌های رقص چینی شرکت کند.

یانگ‌یانگ ۵ ساله سابقاً در برقراری ارتباط مشکل داشت. پزشک فکر می‌کرد که او دچار اوتیسم است. معلم‌های مدرسه با او رفتار صبورانه‌ای داشتند و حتی هنگامی که در مدیریت کلاس به چالش کشیده شدند، هرگز از او ناامید نشدند. برخی از معلم‌ها برایش افکار درست فرستادند. برخی به سایر بچه‌ها یادآوری کردند که مانند یک تزکیه‌کننده دافا با او مهربان باشند.

یانگ‌یانگ در اردوی 10 روزه توانست تمرکزش را در طول کلاس‌ها بیشتر و بیشتر کند. او سرانجام در رقص‌ها و تمرینات و فرستادن افکار درست گروهی با سایر بچه‌ها شرکت کرد. بچه‌ها سر صحبت را با او باز و به سوی فعالیت‌ها هدایتش کردند. یانگ‌یانگ به‌تدریج یکی از شرکت‌کنندگان خوشحال اردو شد.

کنفرانس کوچک تبادل تجربه

در پایان اردو یک کنفرانس کوچک تبادل تجربه برگزار شد. تمرین‌کنندگان کوچک فالون دافا دیوارها را با فالون‌های کاغذی‌ای که خودشان درست کرده بودند تزئین کردند و درک‌هایشان از تزکیه با قلب‌های پاک را به اشتراک گذاشتند.

سمنتا گفت که با مرگ یکی از اعضای خانواده متوجه شده است که هر کسی در این زندگی زودگذر نقشی را به عهده دارد. او احساس می‌کرد که به عنوان یک تزکیه‌کننده مسئولیت عظیمی به عهده دارد و باید فراتر از خانواده خودش را ببیند و نسبت به همه مردم نیک‌خواه باشد.

نولان تجربه تزکیه‌اش را به اشتراک گذاشت.

نولان کوچک تجربه‌اش را به اشتراک گذاشت که چطور جرأت پیدا کرد تا حقایق فالون دافا را برای هم‌کلاسی‌هایش روشن کند. او از مدرسه‌اش تقاضای مرخصی کرده بود تا به کنفرانس تبادل تجربه‌ای در نیویورک برود. پیش از رفتن معلمش از او خواست که پس از بازگشت، دلیل بازدید از ایالات متحده را در کلاس شرح دهد. او یک سخنرانی معرفی فالون دافا را آماده کرد. با اینکه معلمش کاملاً این موضوع را فراموش کرده بود اما او جرأت یافت تا این موضوع را به معلم یادآوری کند و بر ترس مورد تمسخر قرار گرفتن سر کلاس غلبه کرد و سخنرانی‌اش را سر کلاس خواند. هم‌کلاس‌هایش نه تنها به او نخندیدند بلکه گفتند نولان خیلی مهربان است.

معلم‌ها و والدین داوطلب شدند تا هزینه‌ها و کارهای اردو را به عهده گیرند. آنها آشپزی و بچه‌ها را مدیریت کردند و در کلاس‌ها درس دادند. پس از به اتمام رسیدن اردو، همه بچه‌ها و بزرگسالان احساس کردند که در تزکیه‌شان خیلی پیشرفت کرده‌اند و آماده برگ جدیدی از زندگی‌شان هستند.