(Minghui.org) سال‌ها است که تمایل به خواندن اخبار در اینترنت برایم باعث عذاب شده است. می‌دانستم که برای انجام آن وقت زیادی را هدر داده‌ام، زمانی را که باید صرف انجام سه کار می‌کردم، اما نمی‌توانستم خودم را کنترل کنم.

با گذشت زمان، تمایل به تماشای فیلم‌های آنلاین را نیز رشد داده‌ام. سعی می‌کردم با استفاده از روش‌های مردم عادی از هر دو تمایل خلاص شوم، اما آنها در بلندمدت اثرات پایداری نداشتند.

یک روز، آگاه شدم که این امیال موادی در بُعدهای دیگر هستند، بنابراین باید بتوانم با فرستادن افکار درست آنها را ازبین ببرم.

آن شب وقتی افکار درست فرستادم، فکری برای ازبین بردن تمام وابستگی‌های مربوط به امیال اخبار و فیلم‌ها را نیز اضافه کردم.

صبح روز بعد که بیدار شدم، فرد جدیدی بودم. میل به شنیدن اخبار و تماشای فیلم کاملاً ازبین رفته بود.

پس از آن زمان دو هفته گذشته است. هنوز هم هیچ میلی به خواندن اخبار یا تماشای فیلم ندارم.

فکر می‌کنم فرستادن افکار درست می‌تواند به تمرین‌کنندگان در شرایط مشابه کمک کند. اگرچه، تمرین‌کننده‌ای که با این موضوع مواجه می‌شود، امکان دارد متوجه تأثیر افکار درست نشود. برای من، چند سال طول کشید تا فرستادن افکار درست را به‌خاطر بسپارم.

زمان باقیمانده برای ما بسیار محدود و خیلی ارزشمند است. امیدوارم که تجربه‌ام بتواند به هم‌تمرین‌کنندگان کمک کند تا سریع‌تر به وابستگی‌های‌شان غلبه کنند.