(Minghui.org) پلیس محلی و کارکنان کمیته، اخیراً ملاقات‌هایی را به نام «دیدارهای دوستانه» با تمرین‌کنندگان فالون دافا، در سراسر چین انجام می‌دهند. با بسیاری از تمرین‌کنندگانِ روستای‌مان، ازجمله خودم، دیدار کرده‌اند.

من دیدارشان را به‌عنوان آزار و اذیت درنظر نگرفتم، بلکه بیشتر به‌عنوان فرصتی برای آنها درنظر گرفتم که حقایق فالون دافا را در اختیارشان قرار دهم. ما فرصت‌های زیادی نداشتیم که به اداره پلیس برویم تا حقیقت را روشن کنیم، اما اکنون آنها نزدمان می‌آیند.

آیا این فرصتی نیست که معلم نظم و ترتیب دادند تا موجودات ذی‌شعور را نجات دهیم؟ آیا نباید با روش مؤقرانه‌ای حقایق را به آنها بگوییم؟

سه تن از مسئولین از حقیقت آگاه می‌شوند

دو مأمور جوان و یکی از کارکنان کمیته به منزلم آمدند، آنها را به داخل منزل دعوت کردم. بعد از معارفه، گفتم: «شما به‌خاطر فالون دافا آمده‌اید، درست است؟»

یکی از مأموران پاسخ مثبت داد و پرسید که آیا هنوز هم تمرین می‌کنم یا نه. به آنها گفتم که قانون اساسی چین از آزادی عقیده مردم حمایت می‌کند و من طی 14 سال تمرین دافا، نیازی به مصرف هیچ دارویی نداشته‌ام، که خانواده‌ام را از هزینه زیادی معاف کرده است.

هم‌چنین گفتم که می‌فهمم که آنها فقط از دستورات پیروی می‌کنند، اما آن به این معنا نیست که باید جنایاتی علیه فالون دافا مرتکب شوند. به آنها توصیه کردم ازآنجاکه دافا در سراسر جهان تمرین می‌شود، به جای آن از فرصت برای یادگیری دافا استفاده کنند.

آنگاه او پرسید که آیا برای توزیع فلایرهای اطلاع‌رسانی بیرون می‌روم یا نه و می‌خواست داخل اتاق خواب را نگاه کند که مؤدبانه درخواستش را رد کردم.

از دخترم پرسید که آیا فالون دافا را تمرین می‌کند یا نه. او گفت که تمرین نمی‌کند، اما از تمرینم حمایت می‌کند. هم‌چنین گفت که بعد از اینکه من تمرین دافا را شروع کردم، کل خانواده‌مان شاهد تغییرات مثبتی بوده‌اند، مهم‌تر از همه اینکه من سلامتی‌ام را دوباره به‌دست آوردم.

آن مأمور سپس از شوهرم پرسید که آیا مشابه دخترم فکر می‌کند. پس از اینکه او پاسخ مثبتی داد، پلیس به دیدارش خاتمه داد و آنجا را ترک کرد.

از این تجربه، آگاه شدم که معلم همه اهریمنانی را که با تمرین‌کنندگان در نجات موجودات ذی‌شعور مداخله می‌کردند، پاک کرده‌اند. همه چیز به‌خوبی آماده شده است و نتیجه فقط به این بستگی دارد که آیا به‌خوبی عمل می‌کنیم یا نه.

در انتظار یادگیری حقایق

تمرین‌کننده‌ای می‌گفت که به پلیس اجازه نداد وارد منزلش شود، درحالی‌که تمرین‌کنندۀ دیگری می‌گفت نباید با پلیس همکاری کنیم. درواقع، این دیدارهای پلیس به احتمال زیاد به‌دلیل رابطه تقدیری است که با آنها داریم.

در مرحله نهایی اصلاح فا، اهریمن قادر نیست دیگر در مقیاس وسیعی آزار و شکنجه کند. سمت آگاه مأموران پلیس و کارکنان کمیته در انتظارند تا از حقایق آگاه و نجات داده شوند.

واقعاً امیدوارم تمرین‌کنندگانی که هنوز وابستگی‌های ترس یا مشکلاتی دارند قدم پیش گذارند، بتوانند تلاش‌های‌شان را افزایش و موجودات ذی‌شعور را نجات دهند.