(Minghui.org) بیش از ۲۰ سال است که فالون دافا را تمرین می‎کنم. اغلب با کارمای فکری مورد مداخله قرار می‎گرفتم، که بر مطالعه‌ام در زمینه فا تأثیر می‎گذاشت. در هنگام خواندن کتاب‎های دافا به چیزهای دیگر فکر می‎کردم که باعث می‎شد در حین خواندن، اشتباه کنم.

سعی کردم فا را حفظ کنم، اما به‌دلیل مداخلات فقط چند جمله را در روز حفظ می‎کردم، اما روز بعد نمی‎توانستم آنها را به یاد بیاورم. بزرگترین مداخله، افزودن یا فراموش کردن کلمات بدون فکر بود. این حالت تزکیه بیش از ۲۰ سال طول کشید.

چند روز پیش، به تمرین‎کننده دیگری کمک کردم تا مقاله استاد، درباره دافا (لون‎یو) را ازبر بخواند. هر روز یک الی دو ساعت لون‎یو را بارها و بارها مرور می‎کردیم.

پس از چند روز، احساس کردم که تغییر زیادی کرده‎ام. بالاخره توانستم تمرکز کنم و دیگر در حین مطالعه اشتباه نکردم. حالا می‎توانم دو یا سه صفحه را در روز ازبر بخوانم، بدون اینکه کلمه‎ای را اضافه یا حذف کنم.

هم‎تمرین‎کنندگان شاهد رشد من بوده‌اند. پس از مطالعه گروهی فا، برخی از ما می‎مانیم و لون‎یو را به‎مدت یک ساعت ازبر می‎خوانیم. ما از انجام این کار بسیار بهره‎مند شده‎ایم.