(Minghui.org)

ادامه قسمت اول

یادداشت ویراستار: محیط در سرزمین اصلی چین متأثر از فرهنگ حزب کمونیست است. فرد با غوطه‌ور بودن در چنین محیطی، بدون اینکه متوجه آن باشد، به‌تدریج تحت‌تأثیر فرهنگ حزب قرار می‌گیرد. این سری مقالات ۸ قسمتی به بررسی برخی از مشکلات معمولِ مشاهده‌شده در میان تمرین‌کنندگان می‌پردازد که احتمالاً مربوط به فرهنگ حزب است. امیدواریم درحالی‌که برای رهایی از چنگال حزب کمونیست تلاش می‌کنیم، این مقالات به‌عنوان یک یادآوری برای ما باشند.

منفی‌گرایی تحمیل‌شده از سوی فرهنگ حزب

فرهنگ سنتی چین وفاداری و شفقت را ترویج می‌دهد. برطبق شیجینگ(کتاب قصاید) «ژرفای اصل آسمانی پایانی ندارد.» این سخن به‌وضوح می‌گوید که ما باید اصول اخلاقی را رعایت کنیم.

مردم چین باستان توجه خاصی به ژونگ‌یونگ(مکتب اعتدال) داشتند. با‌این‌حال، به این معنی نیست که ما نباید از اصول اخلاقی پیروی کنیم یا به افرادی دورو و سالوس تبدیل شویم؛ بلکه باید مسئولیت‌های خودمان را به انجام برسانیم و به افراط نرویم.

به‌تازگی، متوجه شدم که از عواملی در درونم که به فرهنگ حزب مربوط می‌شود رها نشده‌ام. این عوامل عبارتند از رفتار بد، حسادت، غیبت و غیره. باوجود این وابستگی‌ها، بسیار مشکل است که به درون نگاه کرد و رشد و بهبود یافت. با گذشت زمان، ممکن است این نگرش‌ها را بخشی از خودمان در نظر بگیریم و حتی آنها را بیشتر تقویت کنیم. این واقعاً خطرناک است.

استاد بیان کردند:

«موردی که به‌ویژه قابل توجه است عقاید و تصوراتی است که فرد شکل می‌دهد، یا عادت‌های فکری که فرد شکل می‌دهد، که تشخیص این که چه وقت تفکر بشری به طور ناخودآگاه در جریان است را برای فرد بسیار سخت می‌سازند. و اگر فرد نتواند آن را تشخیص دهد، چگونه قرار است از آن رها شود؟ این مخصوصاً در محیط چین چالش‌زا است، جایی که حزب شیطانی فرهنگ سنتی چین را نابود کرده است و به جای آن، چیزهای حزب پلید خودش را کار گذاشته است– آنچه را که به آن "فرهنگ حزب" می‌گوییم. وقتی فرد از عادت‌های فکری پرورش یافته توسط آن فرهنگ استفاده کند مسلماً تشخیص حقیقت کیهان سخت خواهد بود. و فرد حتی قادر نخواهد بود تشخیص دهد که تفکر و رفتار بد خاصی مغایر با ارزش‌های جهانی هستند. اگر فرد نتواند تشخیص دهد که تفکر بد چه هست، چه می‌توان کرد؟ راه دیگری جز عمل کردن بر طبق دافا وجود ندارد.» («آموزش فای بیستمین سالروز»)

چین دارای تاریخی طولانی است و فرهنگ آن به مردم می‌گوید که باید متواضع و متمدن باشند، حتی زمانی که هدف بسیار بالایی را در سر دارند. اما بسیاری از این عناصر فرهنگی طی چند دهه گذشته تحت حکومت کمونیستی از بین رفتند.

از طریق رهاکردن فرهنگ حزب، قادر به حفظ قلبی خالص‌تر و پاک‌تر خواهیم بود و در تزکیه‌مان بهتر عمل می‌کنیم.

به یک شخص درستکار و بهتری تبدیل شدن

از کنفسیوس و سایر فرزانگان باستانی در چین، می‌توانیم چیزهای بسیاری درباره چگونگی تبدیل شدن به یک فرد خوب و یک فرد بهتر را یاد بگیریم. در ادامه چند نمونه ارائه می‌شود:

* برای روشنفکرشدن باید دارای ظرفیت بزرگی بود
* توجه کمی به منافع مادی داشتن
* توانایی مقاومت در برابر وسوسه و تداوم‌داشتن این توانایی
* خودنمایی نکردن و تنبلی نداشتن
* علاقه نداشتن به شهرت و منفعت‌های مادی

ادامه در قسمت 3