(Minghui.org) آقای ژانگ جینتائو یک تمرین‌کنندۀ فالون گونگ از شهرستان یونمنگ در شهر شیائوگان واقع در استان هوبی است. او بخاطر اطلاع‌رسانی به مردم دربارۀ فالون گونگ برای دو هفته بازداشت و حبس شد. سپس او را به مرکز شستشوی مغزی بردند و بخاطر انجام تمرین‌های فالون گونگ مورد ضرب‌و‌شتم قرار دادند.

بازداشت و حبس

آقای ژانگ وقتی یک بنر «فالون دافا خوب است» را در منطقۀ چیائوکو از شهر ووهان نصب می‌کرد گزارشش به پلیس داده شد. مأموران ادارۀ پلیس فاژان در شهر ووهان در 25 سپتامبر 2017 او را بازداشت و برای مدت 15 روز در بازداشتگاه منطقۀ چیائوکو حبس کردند.

وقتی آقای ژانگ بازداشتگاه را در 10 اکتبر 2017 ترک می‌کرد، چند مقام رسمی و مأمور پلیس از شهرستان زادگاهش در یونمنگ را دید که منتظرش ایستاده بودند. با اینکه مادر و برادر و خواهر کوچکترش برای بردن او آنجا بودند، مقامات به او اجازه ندادند سوار ماشین آنها شود. آنها اصرار کردند که او برای نوشتن اظهارنامه‌ای با آنها برود و قول دادند که وقتی این کار انجام شد او را رها خواهند کرد.

آقای ژانگ در ابتدا به ادارۀ پلیس چنگنان در شهرستان یونمنگ برده شد. حدود نیم ساعت بعد، او را سوار اتوموبیل دیگری کردند و به مرکز شستشوی مغزی در شهر آنلو در استان هوبی بردند.

اقدام به اعتصاب غذا و ضرب‌و‌شتم

آقای ژانگ در اعتراض به ادامۀ حبس خود فوراً دست به اعتصاب غذا زد و در مرکز شستشوی مغزی از خوردن هر چیزی اجتناب کرد.

آقای ژانگ در زمان ناهار روی تخت نشست تا افکار درست بفرستد ولی به او دستور دادند که دستانش را پایین بیاورد. وقتی او امتناع ورزید، چند بار به صورتش سیلی زدند اما او تسلیم نشد.

در زمان شام، او دوباره روی تخت نشست و افکار درست فرستاد. شخصی آمد و مجدداً به صورتش سیلی زد و بعد او را با لگد از روی تخت پایین انداخت. آقای ژانگ بلند شد و با چشمان بسته به فرستادن افکار درست ادامه داد. شخصی که او را مورد ضرب‌و‌شتم قرار داده بود نهایتاً تسلیم شد.

همین اتفاق روز بعد افتاد. نهایتاً او را تنها گذاشتند و او توانست تمرین‌ها را انجام دهد.

جلسات شستشوی مغزی

صبح روز دوم در مرکز شستشوی مغزی دو مرد جوان به نام‌های هی و لی آمدند تا به او «آموزش» بدهند. در ابتدا آنها از او خواستند که دربارۀ اینکه چگونه بعد از تمرین کردن فالون گونگ تغییر کرده است صحبت کند. آقای ژانگ به آنها گفت که قبلاً خودخواه بوده اما اکنون همیشه اول به فکر دیگران است. او گفت که تمرین کردن فالون گونگ برخلاف قانون نیست.

روز بعد آنها به او توصیه کردند که دست از اعتصاب غذا بردارد و گفتند که این برخلاف قانون است. آنها به او توصیه کردند که از مقررات پیروی کند. آقای ژانگ صرفاً به آنها گفت که تنها استادش حرف آخر را خواهند زد.

روز بعد یک خانم، «معلم» آقای ژانگ بود. او سعی کرد توضیح دهد که جوآن فالون حاوی تئوری شیطانی منحرف‌کننده‌ای است. آقای ژانگ به او توجهی نکرد و فا را مطالعه کرد. با اینکه آقای ژانگ پنج روز در مرکز شستشوی مغزی حبس شده بود، آن تأثیر زیادی بر او نگذاشت زیرا او هنوز قادر بود فا را مطالعه کند و تمرین‌ها را انجام دهد.

در 14 اکتبر 2017، به آقای ژانگ گفتند که لوازمش را جمع کند و ساکش را برای رفتن آماده کند. مأموران از ادارۀ پلیس چنگنان در منطقۀ کایفا بیرون منتظر او بودند. او سوار ماشین نشد تا اینکه آنها به او قول دادند که او را به خانه‌اش خواهند برد.

سپس آقای ژانگ به دفتر روستایش برده شد و به او دستور دادند که تا بعد از 30 اکتبر آن منطقه را برای رفتن به سر کار ترک نکند. به او گفتند که روزی دو بار در ساعت 9 صبح و 3 بعدازظهر به دفتر روستا سر بزند و در ازای دریافت روزی 100 یوآن کارهای نظافت دفترشان را تا 30 اکتبر انجام دهد.

سه تمرین‌کنندۀ دیگر به نام‌های خانم مائو کویی‌یینگ، خانم چِن پینگ و خانم ژو شائوپینگ هنوز در مرکز شستشوی مغزی حبس هستند.