(Minghui.org) قاضی دادگاه تجدیدنظر در شهر جینگمن حکم گناه‌کار بودن دو فرد محلی که بخاطر ایمان خود محکوم شده بودند را تأیید کرد. او همچنین از دادن آزادی با ضمانت پزشکی به فردی که بعد از 21 ماه بازداشت لاغر و نحیف شده است و در شرایط پرمخاطره‌ای قرار دارد، خودداری کرد.

آقای پنگ که حدوداً 40 سال و خانم ژانگ گوانگجیه که در حدود 50 سال داشت در 13 مارس 2016 دستگیر شدند و شش ماه بعد در 23 سپتامبر بخاطر تلاش‌هایش به‌منظور افزایش سطح آگاهی درباره آزار و شکنجه فالون گونگ به دست حکومت کمونیست چین مورد محاکمه قرار گرفتند. فالون گونگ تمرینی معنوی براساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است.

قاضی کائو سیچونگ به وکلای مدافع اعتراف کرد که هیچ اساس قانونی برای متهم کردن آقای پنگ و خانم ژانگ بخاطر باورشان وجود ندارد اما او این دو تمرین‌کننده را بیش از یکسال بعد در حدود نوامبر 2017 محکوم کرد.

خانم ژانگ به سه سال و آقای پنگ به دو سال حبس محکوم شد. هر کدام از آنها نیز به مبلغ 5000 هزار یوآن جریمه شدند. قاضی شوئی شوانگ از دادگاه میانی جینگمن، در حدود 19 دسامبر حکم تأیید احکام اولیه را صادر کرد. با این حال او اطلاعیه رسمی‌ای برای خانواده‌های تمرین‌کنندگان همانطور که در قانون خواسته شده صادر نکرده است.

خانم ژانگ منتظر انتقال به زندان زنان ووهان است. آقای پنگ که کمتر از دو ماه از دوره محکومیتش باقی مانده است، همچنان در بازداشتگاه شایانگ به‌سر می‌برد.

در نهایت به خانواده آقای پنگ اجازه داده شد که او را برای اولین بار بعد از دستگیری‌اش در 27 دسامبر ببیند. آنها شوکه شدند از اینکه مردی لاغر تلوتلو خوران به سمت آنها رفت. مرد سالمی بنام آقای پنگ در حال حاضر فقط 40 کیلو وزن دارد. او به خانواده‌اش گفت که به‌منظور جلوگیری از استفراغ می‌تواند فقط مقداری سوپ بخورد.

وکیل و خانواده آقای پنگ قبلاً چند دادخواست به‌ثبت رسانده بودند که او را با ضمانت پزشکی آزاد کنند اما قاضی شوئی هربار درخواست‌شان را رد کرد و گفت که [آقای پنگ] خیلی خوب به‌نظر می‌رسد.

آقای پنگ ناامیدی‌اش را با خانواده‌اش درمیان گذاشت و نگران بود که حتی اگر در نهایت با درخواست آزادی مشروطش موافقت شود، احتمالاً تا آن زمان دوره محکومیتش به پایان رسیده است.

قاضی شوئی: 7242635976-86+

گزارشات مرتبط:

دو نفر از ساکنین هوبئی در حال ارائه دادخواست تجدیدنظر به دوره‌های حبس‌شان هستند

بازداشت غیرقانونی چهار تمرین‌کننده اهل شهر جینگمن

توقیف خودروی تمرین‌کننده به‌دست پلیس با اتهام‌های ساختگی

دستگیری دوباره قربانی شکنجه از جینگمن بخاطر ایمانش

لغو محاکمه تمرین‌کنندگان فالون گونگ، دستگیری حامیان

قاضی به غیرقانونی بودن پرونده علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ اعتراف می‌کند، با این حال آن را به دادگاه عالی ارائه می‌دهد