(Minghui.org) چهار نفر دیگر از ساکنان نانجینگ، استان جیانگسو، در ماه دسامبر به‎خاطر امتناع از نفی فالون گونگ به حبس محکوم شدند. فالون گونگ تمرینی معنوی است که رژیم کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار می‎دهد.

با ۱۱ مورد از این موارد که قبلاً گزارش شده است، تعداد کل تمرین‎کنندگان محلی فالون گونگ که به‌خاطر ایمانشان در ماه‎های اخیر محکوم شده‎اند، به ۱۵ مورد می‎رسد.

این چهار تمرین‎کننده دیگر در اواخر ماه دسامبر ۲۰۱۷ محکوم شدند. دادگاه میانی شهر نانجینگ درخواست تجدیدنظر آنها را بدون برگزاری جلسه دادرسی رد کرد، هرچند این موضوعی است که قانون الزامی می‎داند.

خانم وانگ ژائوجیو در ۳۰ مارس ۲۰۱۷ دستگیر و به ۸ سال حبس و پرداخت ۵۰ هزار یوآن جریمه محکوم شد.

آقای شیائو ووکون در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۶ دستگیر و به ۴ سال حبس و پرداخت ۲۰ هزار یوآن جریمه محکوم شد.

آقای چن تانگِ حدوداً ۲۰ ساله به ۲ سال حبس محکوم شد.

خانم گوان شیولان، ۶۴ ساله، در ژوئیه ۲۰۱۶ دستگیر شد. حکمش هنوز در دست بررسی است.

گزارش مرتبط:

۱۵ نفر از ساکنان نانجینگ به‎خاطر ایمانشان به فالون گونگ تحت آزار و شکنجه قرار گرفتند