(Minghui.org) یکی از ساکنان شهرستان هواچوان که بخاطر باورش زندانی شده بود، بعد از اینکه بدون هیچ اساس قانونی محکوم و متهم شد قصد دارد که دادخواستی به‌منظور بازبینی مجدد پرونده‌اش ارائه دهد.

آقای لیو زیپینگ پنجاه ساله در 24 آوریل 2017 در حین توزیع مطالب افشاء‌کننده آزار و شکنجه فالون گونگ به دست حکومت کمونیست چین، دستگیر شد. فالون گونگ تمرینی معنوی بر اساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است.

آقای لیو

آقای لیو به فالون گونگ اعتبار می‌بخشد چراکه او را قادر ساخت که سیگار کشیدن و نوشیدن الکل را کنار بگذارد و او را به فرد بهتری تبدیل کرده است. بنابراین سخت تلاش می‌کرد که مردم را آگاه کند که هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم تلقی نمی‌کند و این آزار و شکنجه از آغاز غیرقانونی بوده است.

بعد از آگاهی از دستگیری‌اش بیش از 500 نفر از ساکنان محلی دادخواستی برای آزادی‌اش امضاء کردند. دادگاه محلی او را در 20 سپتامبر مورد محاکمه قرار داد و کمتر از یک ماه بعد به چهار سال حبس محکوم کرد. دادخواست تجدیدنظرش به دادگاه میانی جیاموسی رد شد و در 13 دسامبر به زندان 861 شهر چیتایهه منتقل شد.

همسر آقای لیو و دخترش در 20 دسامبر فاصله‌ای طولانی را طی کردند تا او را ببینند. در هنگام ملاقات آقای لیو با همسر و دخترش یک مأمور زندان در کنار آقای لیو نشسته بود. آقای لیو به آنها گفت که مجبور شده است هر روز برای مدت زمانی طولانی روی نیمکتی کوچک بنشیند. او همچنین گفت که هیچکس او را تحت ضرب و شتم قرار نداده است اما به او اجازه داده نشده است که حتی یکبار هم پایش را ازسلول بیرون بگذارد.

او به همسرش گفت که می‌خواهد دادخواستی به‌منظور بازنگری پرونده‌اش به‌ثبت برساند اما مأموران به او گفتند که منتظر بماند تا زمانی که در چند ماه بعد به زندان دیگری منتقل شود. همسرش پاسخ داد که وکیل جدیدی که برایش استخدام کرده گفته است که او در حال حاضر می‌تواند دادخواستی تنظیم کند و وکیل قصد دارد در چند روز آینده به ملاقاتش برود.

همسر آقای لیو همچنین به او گفت که بستگان و دوستانش ابراز امیدواری کردند که او به‌زودی آزاد شود.

چند دقیقه بعد نگهبان به ملاقات خاتمه داد.

گزارشات مرتبط:

مداخله دادستان با دفاعیه مردی در طول محاکمه بخاطر باورش

وکلا شکایاتی را علیه دادستانِ موکلش که تمرین‌کننده فالون گونگ است تنظیم می‌کنند

500 روستایی دادخواستی را برای آزادی آقای لیو زیپینگ امضاء می‌کنند