(Minghui.org) اکثر خانواده‌ام در ایرلند، کاتولیک‌ هستند. آنها می‌دانند که من فالون دافا را تمرین می‌کنم. ازآنجاکه به همدیگر احترام می‌گذاریم، هرگز در پذیرش تمرینم با آنها مشکلی نداشته‌ام.

هروقت در یک پروژه یا رویداد دافا شرکت می‌کنم و در عین حال هم‌زمان، مراسم عشاء ربانی، مراسم رسمی به‌عضویت درآمدن، عروسی، مراسم تشییع جنازه، مراسم سالگرد، غسل تعمید، یا دورهمی در خانواده‌ام باشد، وقت می‌گذارم و درباره اهمیت رویداد دافا به آنها توضیح می‌دهم و اینکه نمی‌توانم از آن کار دست بکشم. آنها درک می‌کنند که برایم مهم هستند، اهمیت آنچه را که انجام می‌دهم را نیز متوجه می‌شوند و از تصمیماتم حمایت می‌کنند. آنها می‌دانند که فالون دافا درست است.

در مطالعه گروهی فای ما، گاهی این موضوع که آیا تمرین‌کنندگان باید به چین برگردند تا از بستگان و یا کارهای خانوادگی مراقبت کنند، مطرح می‌شود. دیدگاه تمرین‌کنندگان برای بازگشت به چین همواره مرا نگران می‌کند. با تمرین‌کنندگان چینی که از سرزمین اصلی چین فرار کرده‌اند، شدیداً احساس همدردی می‌کنم، که سال‌های زیادی است قادر نبوده‌اند پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ، برادران، خواهران، عموها، عمه‌ها، یا دوستان خود را ببینند. فرزندان‌شان هرگز نتوانسته‌اند پدربزرگ و مادربزرگ خود را ببینند. برای تمرین‌کنندگان و خانواده‌های‌شان بازگشت به خانه در چین بسیار دشوار است.

درکم از آموزه‌های استاد این است که تمرین‌کنندگان برای ایمنی خود و خانواده‌شان و به‌خاطر دافا به‌عنوان یک بدن، در طول این دوره از زمان مخاطره‌انگیز نباید به چین بازگردند. این رنج و محنت هنوز تمام نشده است.

من یک تمرین‌کننده غربی هستم، بنابراین مرا ببخشید اگر در این زمینه ناآگاه و کم‌تجربه هستم. پیشنهادم این است که تمرین‌کنندگان چین و سایرین به‌طور مشابه، هر زمان امکان‌پذیر است با همدیگر در تماس باشند و سعی کنند حقایق را برای خانواده‌های غیرتمرین‌کننده روشن کنند، بگذارند آنها بدانند که چرا دافا را تمرین و حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری را دنبال می‌کنیم و درباره خشونت آزار و شکنجه به آنها اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

اگر آنها وضعیت را بهتر درک کنند، وقتی فوریتی در خانواده‌ای در چین وجود داشته باشد، خواهند دانست که ما آنها را ترک نکرده‌ایم و واقعاً به آنها اهمیت می‌دهیم. دراین‌صورت، آنها نمی‌خواهند ما در معرض خطر قرار گیریم و تحت چنین شرایط خطرناکی برگردیم.

این درک محدود من است. لطفاً هر مطلب اشتباهی را اصلاح کنید.