(Minghui.org) با فرارسیدن سال نوی 2018، حامیان فالون دافا از سراسر چین، ضمن ارسال پیام‌های تبریک صمیمانه خود به استاد لی هنگجی بزرگوار، سال نو را به ایشان تبریک می‌گویند. موارد زیر تبریکات ارسالی از سوی حامیان از مناطق ذیل است:

شهر زوچنگ، استان شاندونگ شهر ژوچنگ، استان شاندونگ شهر ژائویوان، استان شاندونگ - شهر یانتای، استان شاندونگ شهر ناچونگ، استان سیچوان - شهر چانگچون، استان جیلین چونگچینگ شهرستان نانجینگ، استان جیانگسو شهر شنیانگ، استان لیائونینگ استان گوانگدونگ - شهرستان سانتای، استان سیچوان شهر بائوجی، استان شانشی شهر هاربین، استان هیلونگجیانگ شهرستان زیشیان، استان هبی، شهر پنگژو، استان سیچوان شهر شینگتای، استان هبی شهر جیانپینگ، استان لیائونینگ شهرستان جینگژو، استان هونان شهر دالیان، استان لیائونینگ

بیشتر این غیرتمرین‌کنندگان اعضای خانواده، همکاران، دوستان یا همسایگانی دارند که فالون دافا را تمرین می‌کنند. آنها به این درک رسیده‌اند که حزب کمونیست چین به اشتباه این تمرین تزکیه شخصی را که زندگی افراد بسیار زیادی را تغییر داده است، تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهد. افراد بسیاری ح.ک.چ و سازمان‌های وابسته به آن را ترک کرده‌اند و تغییرات عظیمی را در زندگی خود تجربه کرده‌اند.

مردی از زوچنگ، استان شاندونگ گفت که در 17 اکتبر تشخیص داده شد که پدرش مبتلا به سرطان است. تمام خانواده‌اش تحت فشار قرارگرفتند. تمرین‌کننده‌ای با آنها درباره فالون دافا صحبت کرد و فایل‌های صوتی سخنرانی‌های استاد لی هنگجی را به خانواده‌اش داد. پدرش به سخنرانی‌ها گوش کرد و بهتر و بهتر شد. سرانجام تومورش ناپدید شد. او از استاد لی هنگجی بخاطر زندگی دوباره پدرش تشکر می‌کند: «ما برای همیشه به یاد خواهیم داشت که فالون دافا عالی است و حقیقت-نیک‌خواهی-بردباری عالی است.»

یک دانشجوی چینی که در حال تحصیل در خارج از چین است در پیام تبریک خود گفت که اعضای خانواده‌اش بخاطر باور خود به فالون دافا تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند. اگرچه او تمرین نمی‌کند، اما از فالون دافا حمایت می‌کند. اکنون که دیگر در چین نیست، امیدوار است که بتواند استاد لی هنگجی را ببیند و پیام‌های تبریک خانواده‌اش را شخصاً به ایشان تحویل دهد.

تاجر بازنشسته‌ای گفت که دوبار با خطر مواجه شده است اما در هردو مورد، احساس کرده است که قدرت عظیمی در حال محافظت از او است. او باور دارد که آن استاد لی هنگجی بودند. او گفت که روحیه و شجاعت تمرین‌کنندگان فالون گونگ در گفتن حقایق به مردم با وجود تداوم این آزار و شکنجه را تحسین می‌کند.

مردی از شهر شن‌یانگ، استان لیائونینگ گفت که شانزده نفر از اعضای خانواده‌اش از فالون دافا و جنایات مرتکب شده توسط حزب کمونیست چین آگاه شده‌اند. در نتیجه آنها همگی حزب را ترک کرده‌اند.