(Minghui.org) یکی از ساکنان شهر گوانگژو را که قرار بود در 30 مه 2017 آزاد شود، مستقیماً به یک مرکز شستشوی مغزی محلی بردند و او تا به‌امروز در آنجا محبوس است.

خانم ژنگ یینگژو در 14 مه 2017 به‌خاطر صحبت با مردم درباره آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست حکومت کمونیست چین دستگیر شد. فالون گونگ تمرینی معنوی بر اساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است.

به خانواده‌اش گفته شد که او 15 روز بعد آزاد خواهد شد.

در 30 مه، خانواده‌اش در ساعت 8 صبح وارد بازداشتگاه نانژو شدند. مسئول پذیرش به آنها گفت که بعد از ساعت 9:30 صبح برگردند و خانم ژنگ را با خود ببرند.

خانواده تصمیم گرفتند بیرون منتظر بمانند. کمی قبل از ساعت 9 صبح، یک خودروی لندکروز پلیس از در اصلی بیرون آمد و خانم ژنگ داخل خودرو بود. آنها خودرو را متوقف کردند و آن بلافاصله به داخل بازداشتگاه برگشت.

پلیس خانم ژنگ را به خودروی دیگری منتقل کرد و از خروجی پشتی بازداشتگاه با ماشین خارج شدند. یکی از آشنایان خانم ژنگ، یکی از کارکنان کمیته خیابانی محلی به نام چن فنگ‌یینگ نیز را داخل ماشین دید. 

خانواده خانم ژنگ بعد از اینکه از طریق آن آشنا متوجه شدند چه اتفاقی افتاده است، روز بعد به کمیته خیابانی رفتند و به آنها گفته شد که او به‌خاطر خودداری از انکار فالون گونگ به مرکز شستشوی مغزی گوانگژو فرستاده شده است.

کمیته خیابانی آنها را تهدید نیز کرد که اگر دائماً بر آزادی‌اش پافشاری کنند، خواهر خانم ژنگ را نیز به مرکز شستشوی مغزی می‌فرستد.