(Minghui.org) در چند مقاله اخیر در وب‌سایت مینگهویی به تمرین‌کنندگان مسنی اشاره شده است که با رنج و محنت‌هایی مواجه شدند و درگذشته‌اند. متوجه شدم حتی اگرچه آن تمرین‌کنندگان در سخت‌ترین دوران اصلاح فا با شجاعت ایستادگی کردند، اما برخی به‌خاطر مداخله نیروهای کهن زندگی‌شان را ازدست دادند و به این خاطر متأسف شدم. تمرین‌کنندگانِ منطقه‌ام این موضوع را به بحث گذاشتند و ما احساس می‌کنیم که موضوع اصلی احتمالاً این است که آنها تزکیه خود را جدی نگرفتند.

استاد بیان کرده‌اند:

«اینجا درباره شفا دادن صحبت نمی‌کنم. ما بیماری‌ها را شفا نمی‌دهیم. اما اگر بخواهید تزکیه واقعی را انجام دهید و با بدن بیمار اینجا آمده‌اید، هنوز نمی‌توانید تزکیه کنید. پس باید بدن‌تان را پاک ‌کنم.» (جوآن فالون)

ما برای سال‌های متمادی فا را مطالعه کرده‌ایم و احتمالاً صدها بار جوآن فالون را خوانده‌ایم، اما آیا سخنان استاد را درک می‌کنیم؟

تمرین‌کننده مسنی را می‌شناسم که تمام داروهایش را دور ریخت. کمی پس از آن، علائم دیابت در او بروز کرد. خانواده‌اش اصرار کردند که برای آزمایش به پزشک مراجعه کند. او برای لحظاتی فراموش کرد که یک تمرین‌کننده است و آزمایش دیابت داد. نتیجه آزمایش قند بالایی را در ادرارش نشان داد که ازنظر پزشکی خطرناک بود. پزشک و خانواده‌اش او را در بیمارستان نگه‌داشتند. او نیز خودش را مانند یک فرد عادی درنظر گرفت. وقتی تمرین‌کننده‌ای از او پرسید: «به‌عنوان یک تمرین‌کننده، درکت از این مسئله چیست؟» پاسخ داد: «قبل از شروع تمرین، مبتلا به دیابت نبودم. اکنون در مرز 80 سالگی هستم...»

ازآنجاکه به‌نظر می‌رسد برای طولانی کردن عمرش فالون دافا را تمرین می‌کند، در مورد این موضوع، شین‌شینگش در سطح یک فرد عادی است.

براساس تجربیات شخصی‌ام، فکر می‌کنم که اصول فا برای فردی که جوآن فالون را فقط به‌عنوان یک کتاب معمولی بخواند، آشکار نمی‌شوند. برخی از تمرین‌کنندگان وقتی فا را می‌خوانند، به‌طور واقعی تمرکز ندارند، چراکه بارها و بارها آن را خوانده‌اند.

ما به این دنیای توهم آمدیم، مأموریت‌مان این است که در اصلاح فا به استاد کمک کنیم. به‌منظور بازگشت به اصل‌مان باید خودمان را مطابق با فا تزکیه کنیم. کتاب استاد، جوآن فالون، نردبان‌مان به بهشت است. امیدوارم همه هم‌تمرین‌کنندگان با جدیت فا را مطالعه کنند. زمانی که به‌طور واقعی به استاد و دافا باور داشته باشیم و به‌طور استوار راهنمایی‌های استاد را دنبال کنیم، مشکلاتی که این تمرین‌کنندگان مسن تجربه کردند، برای‌مان رخ نمی‌دهند.