(Minghui.org) یکی از ساکنین 61 ساله شهر هفی به‌خاطر خودداری از انکار فالون گونگ محاکمه شد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که رژیم کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است.

آقای جی گوانگ‌کوئی در 18 مارس 2017 دستگیر و در 6 دسامبر در دادگاه محاکمه شد. در زمان محاکمه او، مأموران در اطراف ساختمان دادگاه گشت می‌زدند و همه چیز را به‌شدت تحت نظر داشتند. فقط پنج تن از اعضای خانواده آقای جی اجازه ورود به جلسه را داشتند و باقی صندلی‌ها در سالن دادگاه را افراد ناشناس اشغال کرده بودند.

در ابتدا به دو وکیل آقای جی اجازه ورود به سالن دادگاه را ندادند، چراکه حاضر نشدند تحت بازرسی‌های امنیتی قرار گیرند. برطبق قانون وکلا از بازرسی‌های امنیتی معاف هستند.

زمانی که لیو دونگ‌شنگ، قاضی جلسه، دادگاه را شروع کرد، یکی از اعضای خانواده آقای جی فریاد زد: «وکلای‌مان هنوز بیرون هستند. چطور می‌توانید بدون آنها جلسه را آغاز کنید؟» سپس دو تن از کارکنان بیرون رفتند و در نهایت به وکلا اجازه ورود دادند.

وکلا برای آقای جی درخواست بی‌گناهی ارائه کردند، چراکه هیچ قانونی فالون گونگ را جرم تلقی نمی‌کند.

آقای جی شهادت داد مأمورانی که خانه‌اش را بازرسی کردند، نه به او اجازه دادند از اقلام مصادره ‌شده لیستی تهیه کند و نه نسخه‌ای از لیستی که خودشان تهیه کردند را در اختیارش قرار دادند.

آقای جی علیه مأمورانی که برای بیش از 13 ساعت او را مورد بازجویی قرار دادند نیز شهادت داد که طی آن زمان او متحمل شکنجه وحشیانه‌ای شد. مأموری چهارچوب بامبو را بین انگشت وسط و انگشت حلقه آقای جی فشار داد که سبب دردی طاقت‌فرسا و خونریزی شد. مأموری نیز به سر و قفسه سینه آقای جی ضربه زد. در مرحله‌ای نزدیک بود او را خفه کنند.دو مأمور دیگر آشکارا این شکنجه را تماشا می‌کردند و گفتند: «هیچ نگرانی درباره اینگونه رفتار کردن با شما (تمرین‌کنندگان فالون گونگ) وجود ندارد!»

آقای جی علیه مأموران در بازداشتگاه شهر چائوهو نیز شهادت داد، چراکه برای بیش از یک ماه متوالی به او دست‌بند و پابند زدند.

دادستان ادعا کرد که در مجموع 1300 بروشور حاوی پیام‌های فالون گونگ در خانه‌ او پیدا شده است. آقای جی اظهار کرد که در برگه‌های بازجویی که آنها را امضاء کرده، اشاره شده که پلیس فقط کمی بیش از 100 بروشور یافته است. او دادستان را زیر سؤال برد که چرا تعداد بروشورها بدون اطلاع وی تغییر کرده است.

قاضی جلسه را بدون صدور حکمی به بعد مؤکول کرد.

گزارش مرتبط:

مردی از آنهویی دستگیر شد و با شکنجه تحت بازجویی قرار گرفت