ترجمه فارسی «آموزش فای ارائه‌شده در همایش نیویورک، ۱۹۹۷»

ترجمه فارسی مقاله «آموزش فای ارائه‌شده در همایش نیویورک، ۱۹۹۷» از لینک زیر قابل دانلود است.

گزارش مینگهویی: سرنوشت مسئولین تبلیغات چین در زمینه آزار و شکنجه فالون گونگ

اداره مرکزی تبلیغات چین عمدتاً در زمینه آزار و شکنجه فالون گونگ فعالیت کرده است. هزاران روزنامه و ایستگاه رادیو و تلویزیون در سراسر چین، به‌مدت تقریباً دو دهه برای شیطانی جلوه دادن فالون گونگ و ایجاد انزجار نسبت به آن در بین مردم، مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما بسیاری از مسئولین درگیر با سرنوشت بدی روبرو شده‌اند و برخی می‌گویند آن گواهی بر این باور سنتی است که هر چه بکاریم، همان را درو می‌کنیم.

اخبار دیر منتشر شده: مرگ بانویی از شاندونگ، یک سال پس از حبس در مرکز شستشوی مغزی

بانویی که با تمرین فالون گونگ تحول چشمگیری را در وضعیت سلامتی‌اش تجربه کرده بود، به‌خاطر حفظ شجاعانه باورش، جان خود را ازدست داد.

بهبودی بیماری زونای من، به‌لطف باورم به فالون دافا

بیماری زونای تمرین‌کننده‌ای پس از تحکیم باورش به استاد و فالون دافا، انجام تمرینات به‌طور کوشا و مطالعه آموزه‌های فا بهبود یافت.

هر روز حقایق را روشن می‌کنم

داستان تمرین‎کننده‎ای 76 ساله که هر روز در محله، بازارهایِ مناطق روستایی، بازارهای صبحگاهیِ شهری، مکان‎های ساخت‌وساز و ایستگاه‎های اتوبوس، حقایق را برای مردم روشن می‌کند.

عناوین مهم


اخبار اخیر

© Copyright Minghui.org 1999-2018