(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در شب 31 دسامبر 2017، تظاهرات مسالمت‌آمیزی در مقابل سفارت چین در توکیو، ژاپن، برگزار کردند. آنها از حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) خواستند تا آزار و شکنجه فالون گونگ را متوقف کند و تمام تمرین‌کنندگان فالون گونگی را که بخاطر ایمان خود زندانی هستند، آزاد کند.

تظاهرات مسالمت‌آمیز در سرتاسر سفارت چین در ژاپن

برخی از تمرین‌کنندگان در پیاده‌روی سرتاسر ساختمان سفارت ایستادند و بنرهایی با نوشته «فالون دافا خوب است. برداشت اعضای بدن از افراد زنده توسط ح.ک.چ را متوقف کنید، جیانگ زمین را به پیشگاه عدالت بیاورید،» را در دستان خود نگه داشتند. فضایی برای عبور رهگذران باقی گذاشته و بقیه تمرین‌کنندگان در باغ نشسته بودند.تعدادی از تمرین‌کنندگان در باغ نشستند

تمرین‌کننده‌ای به نام کویچی ساداشی در اعتراضات در مقابل سفارت به مدت بیش از 12 سال شرکت کرده است. او گفت که امیدوار است افراد بیشتری از این آزار و شکنجه آگاه شوند و به توقف آن کمک کنند. کویچی تمرین فالون گونگ را در سال 1999 شروع کرد. او نمی‌توانست یک کلمه هم بخواند اما با دنباله‌روی از سایر تمرین‌کنندگان در مطالعه گروهی خواندن را آموخت. نیم سال بعد توانست به تنهایی کتاب‌های دافا را بخواند.
خانم لی که بخاطر تمرین فالون گونگ در چین تحت آزار و شکنجه قرار گرفته است، در سال 2015 به ژاپن آمد. او گفت: «آزار و شکنجه انجام شده توسط ح.ک.چ غیرانسانی است. این جنایت برداشت اعضای بدن از افراد زنده با مجوز حکومت می‌بایست متوقف شود.
«برخی از تمرین‌کنندگان که با من در زندان زنان ژجیانگ بودند بعد از اینکه به خارج آمدم آزاد شدند. از وب‌سایت مینگهویی مطلع شدم که آنها بعداً مجدداً دستگیر و زندانی شدند. آنها در طول 18 سال گذشته به دفعات زندانی شده‌اند.
او گفت که قدر آزادی در ژاپن را می‌داند و در اعتراض برای کمک به توقف آزار و شکنجه در چین شرکت می‌کند.
تمرین‌کننده تانیموتو آساکو از سال 2011 در تظاهرات مقابل سفارت شرکت کرده است. او گفت که هر زمان گزارشات مربوط به آزار و شکنجه را روی وب‌سایت مینگهویی می‌خواند به گریه می‌افتد. او گفت: «فکر نجات تمرین‌کنندگان زندانی در چین به من انگیزه می‌دهد که در این رویداد شرکت کنم. صمیمانه آرزو دارم که آنها در اسرع وقت آزاد شوند.»
آقای مائو تمرین‌کننده جوانی گفت: «فالون دافا در چین به‌طور وحشیانه تحت آزار و شکنجه قرار دارد. امیدوارم که از طریق سفارت ح.ک.چ را آگاه کنم که آزار و شکنجه فالون گونگ غیرقانونی است.
«هرکسی باید کاری در جهت کمک به توقف این آزار و شکنجه انجام دهد.»