(Minghui.org) مدت 23 سال است که فالون دافا را تمرین می‌کنم، و فکر می‌کردم که بسیاری از وابستگی‌ها را رها کرده‌ام. با این حال اخیراً، برخی از چیزهای به ظاهر جزئی در زندگی روزمره‌ام رخ داد که به من کمک کرد چندین وابستگی قوی را شناسایی کنم. استاد بیان کردند:

«اما، نباید با موضوعات کوچکی که دارید طوری رفتار کنید که گویی هیچ چیزی نیستند. شیطان از هر شکافی استفاده می‌کند. بسیاری از تمرین‌کنندگان به‌خاطر مسائل کوچکی ازدنیا رفته‌اند؛ واقعاً به‌خاطر چیزی خیلی جزئی بود. بدین دلیل که تزکیه موضوعی جدی است و لازمۀ آن این است که هیچ شکافی نداشت. اگر برای مدت زمانی طولانی از طریق تزکیه به آن مسائل نپرداخته باشید، هرچه قدر هم ممکن است کوچک باشند، اگر برای مدت زمانی طولانی آنها را جدی در نظر نگرفته باشید، آنگاه این موضوعی بزرگ است. بسیاری از افراد به‌خاطر همین چیزها ازدنیا رفته‌اند.» (آموزش فا در کنفرانس فای کرانه غربی ۲۰۱۵)

من این پاراگراف را به دفعات خوانده‌ام اما به آن توجه لازم را نداشتم. مقاله‌ای که اخیراً در وب‌سایت مینگهویی خواندم، کمک کرد تا به چیزهایی که در تزکیه‌ام نادیده می‌گرفتم پی‌ببرم. من شروع به توجه به هر فکر، کلمه و همه اعمالم کردم. تمام چیزهایی را که مطابق با استانداردهای فا نبود ازبین بردم. در این فرآیند، متوجه شدم که اغلب وابستگی‌های بزرگی در پشت موارد جزئی وجود دارند.

به عنوان مثال، از دست دخترم ناراحت می‌شدم چراکه بلافاصله پس از اینکه از محل کار به خانه می‌رسید، دوش می‌‌گرفت که معمولاً در آن زمان من در حال درست کردن شام هستم. حمام و آشپزخانه لوله مشترک دارند. در نتیجه نمی‌توانم از آب در آشپزخانه استفاده کنم وگرنه دخترم برای حمام خود آب گرم نخواهد داشت.

همچنین وقتی که مجبور بودم بیشتر کارهای خانه را انجام دهم احساس رنجش می‌کردم. احساس می‌کردم که این کارها زمان زیادی از من می‌گیرد و بر تزکیه‌ام تأثیر گذاشته است. نسبت به دخترم خشم و رنجش داشتم زیرا در کارهای خانه و مراقبت از فرزندانش به من کمک نمی‌کرد. گاهی اوقات با او جر و بحث می‌کردم و هنگامی که کاستی‌های او را می‌دیدم، به دیده تحقیر به او نگاه می‌کردم.

پس از فرستادن افکار درست برای از بین بردن این وابستگی‌ها، احساس کردم که همه این احساسات منفی مانند تلخی، خشم و غیره، بدنم را ترک کرد. می‌توانستم احساس کنم که میدان بُعدی‌ام با نیک‌خواهی پر شد.