(Minghui.org) تمرین‌کننده فالون گونگ آقای هوانگ یون‌لانگ از شهر شیزویی‌شان، نینگ‌شیا، در بازداشتگاه شماره 1 شیزویی‌شان، در آستانه مرگ بود. مأموران پلیس از پاسخگویی به وضعیت او هراس داشتند و او را به قید ضمانت برای درمان‌های پزشکی آزاد کردند. او در اواخر ژوئیه 2018 به خانه بازگشت.

در 10 مه 2018 هفت مأمور پلیس خانه را محاصره کردند و سپس به خانه‌اش هجوم بردند. آنها از بخش امنیت داخلی اداره پلیس شهر شیزویی‌شان و اداره پلیس محلی بودند. هنگامی که به آنجا رسیدند، گروهی از مأموران خانه‌اش را محاصره کردند و آنگاه به‌درون خانه ریختند. اموال شخصی از جمله کامپیوتر، چاپگر، کتابهای دافا و مطالب اطلاع‌رسانی دافا را مصادره کردند.

این یورش را کمیته امور سیاسی و حقوقی و اداره 610 شهر شیزویی‌شان هدایت می‌کرد. خانه 14 تمرین‌کننده دیگر نیز در شهر شیزویی‌شان در همان روز غارت شد. تعدادی از تمرین‌کنندگان دستگیر و بازداشت شدند درحالی‌که تعدادی در همان روز آزاد شدند.

آقای هوانگ را به بخش امنیت داخلی بردند جایی که او مخفیانه محبوس و بازجویی شد.

آنگاه او را به بازداشتگاه شماره 1 شیزویی‌شان فرستادند. او از وجود خون در ادرارش رنج می‌برد و نمی‌توانست غذا بخورد. پزشک تشخیص داده بود که مبتلا به سرطان است. قبل از آزادی‌اش، به مدت دو ماه در بازداشت به‌سر برد.

آقای هوانگ، با سن بالای 60 سال، اهل منچوی چین، فردی بازنشسته از استان گانسو در شرکت نیروی برق و صنعت ذغال‌سنگ جینگ‌یوآن است. پس از اینکه حزب کمونیست چین آزار و شکنجه فالون گونگ را آغاز کرد، او برای دادخواست به پکن رفت. دستگیر شد و به‌مدت دو سال به اردوگاه کار اجباری فرستاده شد. تعدادی از دنده‌هایش به‌خاطر ضرب و شتم مأموران پلیس شکسته شده بود. خانه‌اش چند بار غارت شده است. از او اخاذی می‌کردند و مسئولین در دوران این آزار و شکنجه‌ها بارها و بارها او را دستگیر و بازداشت کردند.