(Minghui.org) افراد بسیاری از مزایای جسمی و روحیِ تمرین فالون دافا بهره‌مند شده‌اند. فالون دافا تمرینی معنوی بر پایه اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است. برخی با بیماری‌هایی که به‌سختی درمان می‌شدند، شفا یافتند، در حالی که برخی دیگر رفتار و خصوصیات اخلاقی خود را بهبود بخشیدند.

من شخصاً فالون دافا را تمرین کرده‌ام و شاهد بوده‌ام که چگونه بیماری ناگهانی شخصی پس از خواندن جوآن فالون، آموزه‌های اصلی فالون دافا، به‌سرعت بهبود یافت.

یک تمرین‌کننده دافا در آوریل 2017 به من تلفن کرد و گفت که پسرش به‌طور ناگهانی دیگر نمی‌تواند حرکت کند. او از من خواست نزد پسرش بروم، زیرا او در آن زمان در استان دیگری بود.

روز بعد به دیدار پسرش رفتم و از دیدن چهره زردرنگ و بیمارگونه و نگاه تهی پسرش متعجب شدم. او همچنین نمی‌توانست به‌وضوح صحبت کند. او به من گفت که چهار روز پیش، پس از بازگشت از سر قبر پدرش به خانه، اینگونه شده است. بعضی از داروها را نیز امتحان کرده بود، اما کمکی نکرده بودند.

به او پیشنهاد کردم جوآن فالون را بخواند. او موافقت کرد.

برای اولین بار سه ساعت و نیم طول کشید تا سخنرانی اول را بخواند. همانطور که می‌خواند، بعضی از کلمات را جا می‌انداخت یا اضافه می‌کرد، جمله‌ها را زیاد تکرار می‌کرد و کلمات را خیلی واضح تلفظ نمی‌کرد، اما به‌تدریج خواندنش بهتر شد.

در روز سوم، وقتی به اواسط فصل سوم رسیده بودیم، دوستش به دیدنش آمد و شگفت‌زده شد که چرا او به بیمارستان نرفته است.

بعد از رفتن دوستش، دیگر تمایلی به خواندن کتاب نداشت. با جدیت به او گفتم که اگر به خواندن کتاب ادامه ندهد، بعداً با مداخله بیشتری مواجه خواهد شد و ممکن است هرگز قادر به خواندن کامل آن نشود. سپس او دوباره شروع به خواندن کتاب کرد.

روز چهارم که به خانه‌اش رفتم، به‌سرعت آمد تا در را باز کند. دیدم که بهتر از قبل حرکت می‌کند و می‌توانست برای خودش آشپزی کند.

او درحالی که دستانش را در بالای سرش می‌کشید، گفت: «اکنون حالم خوب است.»

مادرش به هنگام ناهار به خانه برگشت. او از دیدن پسرش که بهتر شده بود، خیلی خوشحال شد و خالصانه و از صمیم قلب از استاد لی هنگجی، بنیانگذار فالون دافا، تشکر کرد.