(Minghui.org) وب‌سایت مینگهویی اعلامیه رسمی مأمور پلیسی را برای خروج از حزب کمونیست چین، در 22 ژوئیه 2018 منتشر کرد.

این موضوع زمانی اتفاق افتاد که او با تمرین‌کننده فالون گونگی مواجه شد که قبلاً توسط آن مأمور تحت آزار و شکنجه قرارگرفته بود. در طی ملاقات اتفاقی‌اش، متوجه شد که آن تمرین‌کننده نه تنها از او متنفر نیست، بلکه او را تشویق کرد تا از ح.ک.چ خارج شود تا آینده‌ای امن و روشن داشته باشد.

این مأمور پلیس تحت تأثیر قرار گرفت. او اکنون درک می‌کند که ح.ک.چ خیلی فاسد و مأیوس‌کننده است. او تصمیم گرفت از حزب کمونیست چین و سازمان‌های وابسته به آن خارج شود.

اعلامیه رسمی این مأمور پلیس به شرح ذیل است:

«من مأمور اداره پلیس هستم. در آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ مشارکت داشتم. اخیراً تمرین‌کننده‌ای را دیدم که قبلاً شکنجه کرده بودیم. او به ما گفت که از ما متنفر نیست و اینکه می‌داند ما مأموران پلیس خوش‌قلبی هستیم. او صمیمانه امیدوار است که باخوشحالی زندگی کنیم و از خطر دور بمانیم. حزب کمونیست شیطانی چین، فالون گونگ و تمرین‌کنندگانی را که از اصول «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری پیروی می‌کنند، تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهد. آن مجازات خواهد شد. همه می‌دانند که این ح.ک.چ از مرکز و درون فاسد شده است. خروج از حزب کمونیست چین امنیت را تضمین خواهد کرد. آگاه‌ هستم که این ح.ک.چ فاسد، مأیوس‌کننده است. اخیراً شخصی با پرداخت یک میلیون یوآن به رئیس بخش ارتقاء رتبه یافت. آن تمرین‌کننده‌ای که در گذشته توسط من شکنجه شده بود، هنوز به فکر من است. من خیلی تحت تأثیر قرارگرفتم و تصمیم گرفتم از حزب کمونیست چین و سازمان‌های وابسته به آن خارج شوم و دیگر مردم خوب را تحت آزار و شکنجه قرار ندهم.»