(Minghui.org) در زندان زنان گانسو، تمرین‌کنندگان فالون گونگی که حاضر به ترک اعتقاد خود نیستند، به شدت شکنجه می‌شوند. آنها از خواب محروم و مجبور شده‌اند برای مدت طولانی بایستند و مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

خانم شو لی‎‌یینگ، 70 ساله که معلم بازنشسته است را برای بیش از شش ماه مجبور کردند تا مدتی طولانی چمباتمه بزند. به او دستور داده شد تا «گزارش‌های تفکرات» خود را بنویسد و رفتنش به توالت را محدود کرده بودند.

خانم وانگ روئیلین، 61 ساله و کارگر بازنشسته کارخانه است. او زندانی و سپس در سال 2013 آزاد شد. خانم ژانگ جیانگهوا در روز 28 ژوئیه 2017 هنگام دیدار با هم‌تمرین‌کننده‌ای دستگیر و در بازداشتگاه شماره 1 در لانژو زندانی و بعداً به پنج سال حبس محکوم شد. از آنجا که حاضر به نوشتن گزارش نشد و باورش را رها نکرد، تحت شکنجه قرار گرفت.

خانم ژانگ جیانگهوا به همان زندان فرستاده شد.

مأمور سون لیوی، زندانیان دیگر را تحریک می‌کرد تا تمرین‌کنندگان فالون گونگ را تحقیر کنند و آنها را وادار می‌کرد که به فالون گونگ توهین کنند، و به‌منظور توهین به بنیانگذار آن، نام ایشان را روی صندلی‌های توالت بنویسند. زمان استحمام تمرین‌کنندگان محدود شده بود.

تمرین‌کنندگان را مجبور می‌کردند که فیلم‌هایی با مضامین افتراءآمیز نسبت به فالون گونگ و بنیانگذار آن را تماشا کنند. سپس به آنها دستور می‌دادند «گزارش‌های تفکر» خود را بنویسند. اگر مأموران نوشته‌های تمرین‌کنندگان را تایید نمی‌کردند، آنها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند و به آنها توهین، یا به طرق دیگر شکنجه می‌کردند.

برای دیدن اطلاعات تماس (به زبان چینی) طرف‌های مسئول، لطفاً لینک زیر را ببینید.

Chinese version available