فاهویی چین | افزایش سطح آگاهی در سراسرِ همۀ روستاهای بخش‌مان

از زمانی که حزب کمونیست آزار و شکنجه فالون دافا را آغاز کرد، تمرین‌کنندگان در سراسر چین به‌طور خستگی‌ناپذیری تلاش کرده‌اند تا درباره این تمرینِ تزکیۀ شخصی به مردم بگویند. آنها اغلب در حوزه‌های تحت پوشش تبلیغات دولتی، با افرادی برخورد می‌کنند که به آزار و اذیت تهدیدشان می‌کنند. با وجود این، همانطور که در این گزارش شخصی نشان داده شده است، آنها همچنان به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند و با همه با نیک‌خواهی رفتار می‌کنند.

بااعتماد و وقار یک تمرین‎کننده دافا شدم

یک آشپز در چین، پس از دیدن چند رؤیا، ایمانش را به فالون دافا تقویت و در میان آزار و شکنجه، از آن دفاع می‌کند.

خویشاوندم در تایوان ارزشمند‌ترین هدیه را دریافت می‌کند

مردی سالخورده در تایوان خانواده‌اش را در سرزمین اصلی چین ملاقات می‌کند و پس از تجربه‌ای چشمگیر و قابل‌توجه، به ایمانی جدید دست می‌یابد.

چیرگی بر 39 روز بازداشت و چهار بازجویی با افکار درست قوی

تمرین‌کننده‌ای که در چین بخاطر ایمانش توسط مسئولین کمونیستی دستگیر شده، تحت فشار شدید تسلیم نمی‌شود و با وقار بر یکسری از مصائب چیره می‌شود.

عناوین مهم


اخبار اخیر

© Copyright Minghui.org 1999-2018