(Minghui.org) به مناسبت روز بین‌المللی حقوق بشر در 10 دسامبر، تمرین‌کنندگان فالون گونگ در تایوان، مشکل فاجعه‌بار حقوق بشری- آزار و شکنجه درحال وقوع فالون گونگ در چین- را به هم‌وطنان خود یادآوری کردند. بیش از 100هزار نفر در تائویوان، تایوان، دادخواست ترغیب بالاترین دادگاه‌های چین به کشاندن جیانگ زمین به میز عدالت را امضاء کردند.

جیانگ، رئیس وقت حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، در سال 1999 آزار و شکنجه فالون گونگ را آغاز کرد که منجر به مرگ تأییدشده بیش از 4200 تمرین‌کننده شده است. میلیون‌ها تمرین‌کننده در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مراکز شستشوی مغزی شکنجه شده‌اند. بسیاری به‌خاطر اعضای بدن‌شان کشته شده‌اند، درواقع به‌خاطر جراحی‌های پیوند عضو، تحت برداشت اعضای بدن‌شان قرار گرفته‌اند. این آزار و شکنجه تا به امروز ادامه دارد.

از 15 مه 2015 یعنی زمان وضعِ سیاست جدید ح.ک.چ دال بر اینکه دادگاه‌های عالیِ چین ثبت و رسیدگی به همه شکایات کیفری و مدنی را تضمین می‌کنند، بیش از 200هزار تمرین‌کننده فالون گونگ شکایت کیفری خود از جیانگ زمین را به دادگاه عالی خلق و دادستانی عالی خلق ارائه داده‌اند.

جمع‌آوری امضاء در تائویوآن بخشی از تلاش جهانیِ جاری برای گزارش جنایات جیانگ و ترغیب دادگاه‌ها به اجرای این سیاست است.

رهگذران دادخواست ترغیب بالاترین دادگاه‌های چین به رسیدگی به بیش از 200هزار شکایت کیفری علیه جیانگ زمین و اجرای سیاست سال 2015 دال بر تضمینِ ثبت و رسیدگی به همه شکایات کیفری و مدنی را امضاء می‌کنند.

حمایت عمومی از تمرین‌کنندگانی که تحت آزار و شکنجه قرار می‌گیرند

بانویی پس از اینکه متوجه شد این آزار و شکنجه در چین باعث شده بسیاری از کودکان یتیم شوند، دادخواست را امضاء کرد و گفت: «بیایید این کودکان بیچاره را به اینجا بیاوریم. مایلم آنها را به فرزندی قبول کنم.»

مردی که برای سال‌های زیادی در چین کار کرده بود، به تمرین‌کنندگان گفت که درباره آزار و شکنجه شنیده است، اما جزئیات آن را نمی‌داند. او از صحبت با تمرین‌کنندگان و کسب اطلاعات بیشتر ابراز خشنودی، دادخواست را امضاء و تشکر کرد که این فرصت برای کمک را در اختیارش قرار داده‌اند.

زوجی نخست تردید داشتند، اما بعد از اینکه بیشتر با فالون گونگ آشنا شدند و فهمیدند که تمرین‌کنندگان به‌خاطر اعضای بدن‌شان کشته می‌شوند، ذهن‌شان تغییر کرد و دادخواست را امضاء کردند. آنها گفتند که قطعاً مایلند از کشاندن جیانگ به میز عدالت حمایت کنند.

مرد جوانی که در آن نزدیکی بسکتبال بازی می‌کرد، دادخواست را امضاء کرد و بعداً والدین و دوستانش را نیز به آنجا آورد تا آنها نیز دادخواست را امضاء کنند.