(Minghui.org) من از لحاظ جسمی و ذهنی از مزایای تمرین فالون دافا (یک تمرین تزکیۀ ذهن و جسم براساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری که با نام فالون گونگ نیز شناخته می‌شود) بهره‌مند شده‌ام. خویشاوندانم با مشاهده تغییرات در من خوبی دافا را درک کرده‌اند و در میان آزار و شکنجۀ این تمرین از سوی رژیم کمونیستی چین، آگاهانه از دافا و تمرین‌کنندگان دافا حمایت می‌کنند.

خواهرشوهرم سرپرست گروهی نظافتچی در یک شرکت خدماتی است. او حامی فالون گونگ بوده و چندین بار از تمرین‌کنندگان دافا محافظت کرده است.

یک روز خواهرشوهرم گروه نظافتچی خود را برای کار به یک مدرسه می‌برد. ناگهان چند نفر را دید که سعی داشتند بانویی حدوداً 40 ساله را بازداشت کنند. آنها او را تا مدرسه تعقیب کرده بودند. وقتی خواهر شوهرم متوجه شد که آن خانم یک تمرین‌کنندۀ دافا است، فوراً قدم پیش گذاشت و گفت: «این خانم در شرکت ما نظافتچی است. ما خودمان به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد.»

او آن تمرین‌کننده را کنار کشید و به او گفت: «با من بیا. باید کارهای نظافت بیشتری انجام دهی.» سپس او را به در پشتی برد و به او گفت که فوراً آنجا را ترک کند.

در موقعیت دیگری یک نگهبان حراست آن مدرسه همان تمرین‌کننده را درحال نصب پوسترهای دافا دید. خواهرشوهرم قبل از اینکه نگهبان حراست بتواند داخل کیف را بگردد، فوراً آن را از دست تمرین‌کننده قاپید. از آنجا که نگهبان را خیلی خوب می‌شناخت، کمی بعد از او خواست که برود. خواهرشوهرم مجدداً این تمرین‌کننده را نجات داد.

پدرم حدود 80 تا 90 سال دارد. یک روز در حال قدم زدن، شنید که نظافتچی‌های مجتمع مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ را که در مکان‌های عمومی نصب شده بودند پاره کرده و آنها را برمی‌داشتند. به آنها گفت: « نباید این مطالب را بردارید. این کار خوبی نیست.»