(Minghui.org) یکی از ساکنان شهر شیانتائو که به‌عنوان تمرین‌کننده فالون گونگ در لیست تحت تعقیب بود، در 26 اکتبر 2018، در یک ایستگاه قطار در شهر ووهان، بعد از شناسایی از  طریق سیستم شناسایی چهره دستگیر شد.

فالون گونگ (یا فالون دافا)، تمرینی معنوی است که از سال 1999 به‌ دست رژیم کمونیست چین تحت آزار و شکنجه قرار گرفته است.

خانم شن هوانجیائو روز بعد از دستگیری‌اش به بازداشتگاه چیانجیان برده شد. درحال حاضر به‌خاطر باورش با آزار و شکنجه مواجه است.

گزارش داده شد که دو سال قبل، پلیس بعد از اینکه مظنون شد که خانم شن با پنج تمرین‌کننده دیگر  مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ را توزیع می‌کند، او را هدف قرار داد.

آن پنج تمرین‌کننده در دسامبر 2017 به‌خاطر باورشان به فالون گونگ محکوم شدند. دو تن از آنها در زندان بسر می‌برند و سه نفر بعد از محکوم شدن به سه سال حبس تعلیقی در 25 دسامبر 2017 آزاد شدند. خانم شن ادعا می‌کرد جایی که آنها می‌گویند هرگز نرفته و با پنج تمرین‌کننده مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ را توزیع نکرده است.

مدت کوتاهی پس از دستگیری پنج تمرین‌کننده، دو مأمور از اداره پلیس گوانگهوا، لین ویبو و وانگ یان اعترافات و امضاء‌های تمرین‌کنندگان را جعل کردند. اعترافات بیان می‌کرد که خانم شن در توزیع مطالب همراه آنها بود.

خانوادۀ خانم شن، با پنج تمرین‌کنندۀ در بازداشت ملاقات کردند، آنها همگی گفتند که هرگز به پلیس نگفته‌اند که او در روز بازداشت با آنها بوده یا نام‌ خود را در هیچ اعترافی امضاء نکرده‌اند.

اما پلیس خانم شن را در لیست افراد تحت تعقیب قرار داد و دو سال بعد در ایستگاه قطار دستگیرش کرد.

درحالی‌که خانواده خانم شن درخواست کردند که شاهدان عینی واقعی و موثق باشند، پلیس در 8 نوامبر به آنها اطلاع داد که به بررسی پرونده پایان داده‌ و آن را به دادستانی چیانجیان ارسال کرده‌اند.

چند روز بعد، دو مأموری که دو سال قبل اعترافات را جعل کردند به خانواده خانم شن گفتند که خانم یانگ دونگمی، یکی از آن پنج تمرین‌کننده که فعلاً در حبس تعلیقی است، یک بار با نگاه به عکس‌های متهمان خانم شن را شناسایی کرد.

خانواده خانم شن خانم یانگ را ملاقات کردند، او گفت که از طریق تصویرها خانم شن را هرگز شناسایی نکرده است.

گزارش مرتبط:

 استان هوبی: 5 نفر بخاطر تمرین فالون گونگ محکوم شدند