(Minghui.org) من عمیقاً تحت تأثیر گفتار و کردار افرادی قرار گرفتم که درباره خوبی فالون دافا و جنایات انجام شده علیه آن توسط حزب کمونیست چینی (ح‌ک‌چ) به دیگران می‌گویند، حتی اگر دافا را تمرین نکنند.

کشاورزی دیگران را تشویق می‌کند تا نُه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست را بخوانند

کشاورز 65 ساله‌ای به همه می‌گوید که تاریخچه ح‌ک‌چ آنطور که در نه شرح و نفسیر درباره حزب کمونیست آمده، معتبر است و باید آن را بخوانند. او حسابدار بازنشسته در یک تشکیلات تولیدی است کتاب را به کارکنان می‌داد تا در طول زمان صرف ناهار بخوانند. آنها بعد از خواندن هر بخش از کتاب، درباره درک‌های‌ و تجربه شخصی‌شان صحبت می‌کنند.

کارگر درباره دافا به مردم می‌گوید

من کارگری را دیدم که گفت: «اگرچه تمرین نمی‌کنم، می‌دانم که فالون دافا و استاد لی خوب هستند. هر زمان که من شخصی را ملاقات می‌کنم به او می‌گویم.»

او همچنین گفت: «گاهی اوقات به افرادی برخورد می‌کنم که مایل به گوش دادن نیستند. آنها از من می‌پرسند اگر آنقدر خوب است چرا من فالون دافا را تمرین نمی‌کنم. به آنها می‌گویم که تمرین‌کنندگان دافا حریص نیستند و چیزهای متعلق به افراد دیگر را نمی‌گیرند. آنها جوایز قرعه کشی را که فرزندانشان برنده شوند قبول نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند پول آن را برای حمایت از محل کارشان بپردازند. آنها حتی وقتی با یک خودرو برخورد می‌کنند می‌گویند که حالشان خوب است و سعی نمی‌کنند که پول اخاذی کنند یا به دیگران آسیب برسانند. آیا حزب کمونیست چین می‌تواند چنین افرادی را تحمل کند؟ آیا در مرکز حکومت افرادی هستند که فاسد نباشند؟ این حقیقت که حزب کمونیست چین فالون دافا را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهد، ثابت می‌کند که ح‌ک‌چ شرور است!»

هر کس می‌خواهد که هدف نهایی کمونیسم را بخواند

کارگران در یک کارگاه ساختمانی، می‌نشینند و به کسی که هدف نهایی کمونیسم را برای آنها می‌خواند، گوش می‌دهند. گاهی اوقات آنها بی‌تاب می‌شوند و به خواننده می‌گویند که عجله کند و تندتر بخواند. تمرین‌کننده‌ای پس از صحبت با آنها درباره فالون دافا و آزار و اذیت آن توسط ح‌ک‌چ، کتاب را به آنها داده بود. اشتیاق برای خواندن آن باعث شد که آنها تصمیم بگیرند آن را به سرپرست خود بدهند که در حال حاضر چندین صفحه در روز می‌خواند.