(Minghui.org) سه نفر از اعضای خانواده‌ای تنها در شهر لینچینگ به‌خاطر خودداری از انکار فالون گونگ در طول مدت زمان یکسال، به حبس محکوم شدند. فالون گونگ تمرینی معنوی است که حکومت کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است.

آقای کانگ شوبو در 9 ژوئن 2015 در خانه‌اش دستگیر شد. چند ساعت بعد پلیس برگشت تا در غیاب او منزلش را غارت کند. آنها اشیای باارزش از جمله 10 هزار یوآن پول نقدش را مصادره کردند. بعد از آن شب، برای دومین بار برگشتند تا گوشی تلفن همراه همسرش را ضبط کنند. مأموران به همسرش گفتند که در 30 ژوئن 2015 به دنبال شوهرش بیاید و او را ببرد اما به‌محض اینکه قدم به داخل اداره پلیس محلی گذاشت، دستگیر شد. او را به مدت چند ساعت آنجا نگه‌داشتند و سپس آزاد شد. چند روز بعد پدرشوهر و مادرشوهرش را دستگیر کردند. شوهرش در 23 نوامبر 2016 مورد محاکمه قرار گرفت و به سه سال حبس محکوم شد.

پدر و مادر آقای کانگ دوباره در سال 2017 دستگیر شدند. گزارش پدرش، آقای کانگ ژونگفنگ در 18 فوریه 2017، بعد از توزیع اطلاعاتی درباره فالون گونگ در بین مردم، به پلیس داده و دستگیر شد. مادرش، خانم وی فنگچین دو روز بعد وقتی که به‌دنبال آزادی شوهرش بود، دستگیر شد. برادرش، آقای کانگ شوچیانگ در 6 آوریل، وقتی رفت که خواستار آزادی والدینش شود، دستگیر شد.

این زن و شوهر مسن در 11 اوت در دادگاه حاضر شدند و در 22 نوامبر 2017 حکم رسمی برای‌شان صادر شد. آقای کانگ بزرگ به 2 سال، و همسرش به 11 ماه حبس محکوم شد. درخواست تجدیدنظر آقای کانگ بزرگ تاکنون رد شده است.

خانم وی بعد از پایان دوره حبسش به خانه بازگشت.

گزارش مرتبط:
زن و شوهری بعد از محاکمه بخاطر باور خود هنوز در بازداشت به‌سر می‌برند