(Minghui.org) تبلیغات حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) دربارۀ فالون دافا مردم چین را گمراه کرده است. تمرین‌کنندگان فالون دافا از روش‌های بسیاری استفاده می‌کنند تا مردم حقیقت آن را درک کنند. من و تمرین‌کنندۀ دیگری از منطقۀ کم‌جمعیتی با مردم تماس می‌گیریم طوری که ردیابی ما توسط پلیس مشکل‌تر باشد.

یافتن کاستی‌هایم

اخیراً با اینکه مردم به حرف‌هایم گوش می‌کردند، اما هیچ کدام از آنها از ح.ک.چ و سازمان‌های جوانان آن خارج نمی‌شدند. برای بهبود روش تماسم، به تمرین‌کنندۀ دیگر گوش کردم. او با کسانی که به تماس‌هایش پاسخ می‌دادند طوری صحبت می‌کرد که گویی دوستانش هستند و به‌نظر می‌رسید که این کار برایش آسان است. اما من هیچ‌گاه او را فرد خوش‌صحبتی درنظر نگرفته بودم. فکر می‌کردم منطقی نیست و روان و سلیس صحبت نمی‌کند.

در مسیر برگشت به خانه متوجه شدم که مشکلاتی دارم، اما صرفاً نمی‌توانستم درک کنم کجای کارم اشتباه است. سپس هنگام انجام تمرین‌ها ناگهان به‌یاد آوردم که در جلسۀ قبلی مطالعۀ فا یکی از تمرین‌کنندگان دربارۀ همسر تمرین‌کننده‌اش گله و شکایت می‌کرد. به‌نظر می‌رسید که بسیار عصبانی است.

وقتی او دربارۀ همسرش گله و شکایت می‌کرد، همسرش همیشه لبخند به لب داشت و با این حال به بسیاری از کارها رسیدگی می‌کرد صرف‌نظر از اینکه چقدر مشکل باشند. نمی‌دانستم که چرا این مرد از همسرش قدردانی نمی‌کند. حتی گفت که اگر تمرین‌کننده نبود، حقیقتاً عصبانی می‌شد.

این موضوع مرا به‌یاد خودم انداخت. پس از اینکه تمرین‌کننده شدم، اغلب هنگام صحبت با مردم دربارۀ فالون دافا به خود می‌بالیدم که چقدر خوب با پدرشوهرم رفتار می‌کنم. با اینکه نمی‌توانست در پرداخت هزینه‌های ما کمکی کند، او را دعوت کرده بودم تا با ما زندگی کند. می‌خواستم همه بدانند که با او خوب رفتار می‌کنم. برای اولین بار درک کردم که درخصوص این موضوع صداقت نداشتم.

آنچه استاد بیان کردند را به‌یاد آوردم:

«بعضی از مردم، خود را با استاندارد اخلاقی منحط می‌سنجند و فکر می‌کنند که بهتر از دیگران هستند. این بدین دلیل است که حتی استاندارد سنجیدن تغییر کرده است. اما مهم نیست استاندارد اخلاقی بشریت چگونه تغییر کرده است، سرشت جهان تغییر نمی‌کند و آن تنها استانداردی است که تعیین می‌کند چه کسی خوب یا چه کسی بد است. بنابراین برای این‌که یک تزکیه‌کننده باشید، برای رشد خود، باید سرشت جهان را به‌عنوان راهنما برگزینید. نمی‌توانید بر طبق استانداردهای مردم عادی رفتار کنید. اگر می‌خواهید به خودِ واقعی اولیه‌تان برگردید، اگر می‌خواهید به‌وسیله‌‌ی تزکیه سطح‌تان را بالا ببرید، مجبورید با این استاندارد زندگی کنید. به‌عنوان یک انسان، فقط اگر از سرشت جهان، حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری، پیروی کنید، فقط در این صورت است که می‌توانید خود را یک شخص خوب بنامید. شخصی که از این سرشت منحرف می‌شود، کسی است که واقعاً بد می‌باشد. شاید در محل کار یا در اجتماع کسی بگوید که بد هستید. اما شاید واقعاً بد نباشید. یا شاید کسی بگوید که خوب هستید. شاید برعکس واقعاً خوب نباشید. به‌عنوان یک تزکیه‌کننده، اگر کاملاً با این سرشت یکسان شوید، کسی هستید که دائو را کسب کرده است. واقعاً حقیقت آن به این سادگی است.» (جوآن فالون)

چرا هرگز قدردان پدرشوهرم نبودم؟ او همسرم را بزرگ کرده بود. چرا درخصوص رفتارم با او خودنمایی می‌کردم؟ حتی مطابق استاندارد مردم عادی نیز با او خوب عمل نمی‌کردم، چه رسد به استانداردهای دافا.

ممکن بود مردم را گمراه کنم، اما چطور می‌توانستم موجودات الهی را فریب دهم؟ خودخواه بودم و نیک‌خواهی نداشتم. وقتی به خودم می‌بالیدم، چطور مردم می‌توانستند حقیقتاً آنچه می‌گفتم را باور کنند؟

با گوش کردن به صحبت هم‌تمرین‌کنندۀ دیگر با مردم و به‌یاد آوردن عکس‌العمل مردم نسبت به صحبت‌هایم، درک کردم که این فا است که مردم را نجات می‌دهد، نه خوش‌صحبتی یا توانایی‌های من. وقتی به استاندارد نیک‌خواهی برسیم و با فا یکی شویم، قدرت فا عوامل شیطانی پشت موجودات ذی‌شعور را ازبین می‌برد و آنها را نجات می‌دهد.