(Minghui.org) در این گزارش، گزیده‌ای از 19 تبریک ارسالی از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در ‌‌‌شهر جیلین، استان جیلین، ‌‌چین را ارائه می‌دهیم:

تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهر جیلین ‌‌‌سال نوی چینی را به استاد محترم تبریک می‌گویند!