(Minghui.org) در این گزارش، گزیده‌ای از 20 تبریک ارسالی از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در ‌‌‌شهر چی‌چی‌هار، استان هیلونگ‌جیانگ، ‌‌چین را ارائه می‌دهیم:

تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهر چی‌چی‌هار ‌‌‌سال نوی چینی را به استاد محترم تبریک می‌گویند!