(Minghui.org) به مناسبت نزدیک شدن سال نوی چینی (سال 2018 سال سگ)، تمرین‌کنندگان فالون دافا در مناطق حومه چین با کمال احترام سال نو را به استاد تبریک می‌گویند!

تبریک گویندگان درود و شادباش‌های خود را از مکان‌های زیر در چین ارائه می‌دهند:

شهر یوشو، استان جیلین

شهر چی‌چی‌هار، استان هیلونگ‌جیانگ

 شهر هنگ‌شویی، شهر چنگدو، استان هبئی

شهرستان می‌یی، شهر شی‌چانگ، شهر چنگدو، استان سیچوان

شهر هولودائو، شهر لینگ‌یوآن، شهر جینژو، شهر بائودینگ، شهر کائویانگ، استان لیائونینگ

شهر یانتایی، شهر لین‌یی، شهر هنزه، شهر تای‌آن، استان شاندونگ

چونگ‌چینگ

برخی از این تمرین‌کنندگان از یک خانواده یا افراد شرکت‌کننده در یک مکان مطالعه گروهی فا هستند. بسیاری از آنها در تبریک‌های‌شان تعریف کردند که استاد لی چگونه سلامتی را به آنها بازگردانده‌ و به آنها چشم‌انداز جدیدی از زندگی داده‌اند. آنها به‌خاطر اینکه توانستند در دوران اصلاح فا، مرید دافا  شوند، قدردانی عمیق خود را به استاد لی ابراز داشتند. آنها عهد کردند که در تزکیه کوشاتر شوند و افراد بیشتری را از مزایای تمرین دافا و آزار و اذیت اشتباه رژیم آگاه کنند، به‌طوری‌که آنها شایسته نجات نیک‌خواهانه استاد شوند.

تمرین‌کنندگان از مناطق حومه چین، سال نوی چینی را به استاد محترم تبریک می‌گویند!