(Minghui.org) بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون دافای جوان ضمن ارسال پیام‌های تبریک و کارت‌های تبریک دست‌ساز سال نوی چینی را به استاد محترم تبریک می‌گویند.

این تمرین‌کنندگان جوان از مناطق زیر در چین درود و شادباش گفتند:

شهرستان یائویانگ: شهر لانگفانگ؛ شهر شنژن، شهر شنگشوئی، استان هبی

شهر شن‌یانگ، شهر دالیان، شهر فوشون، شهر آنشان، استان لیائونینگ

شهر بی‌آن، شهر مودانجیانگ، استان هیلونگ‌جیانگ

شهر سوئی‌نینگ، استان سیچوان

شهر نانیانگ، استان هِنان

شهر یانتای؛ شهر تای‌آن، شهر ویهای، استان شاندونگ

شهر اِنپینگ، شهر جیانگمن، استان گوانگدونگ

پکن

در این گزارش گزیده‌ای از 20 تبریک ارسالی از سوی تمرین‌کنندگان در مناطق بالا را ارائه می‌دهیم.

تمرین‌کنندگان جوان سال نوی چینی را به استاد محترم تبریک می‌گویند!