(Minghui.org) برای معلمی که برنده جایزه شده، اخیراً حکم بازداشت رسمی صادر گردیده و اکنون به‌خاطر ایمانش متهم است.

آقای ژو پاژائو، بومی شهر نینگشیانگ، در ۱۲ اکتبر ۲۰۱۷ در شهر لودی به‌خاطر امتناع از نفی فالون گونگ دستگیر شد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که رژیم کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهد. حکم دستگیری در ۱۰ نوامبر صادر شد.

این اولین بار نیست که این مرد ۴۱ساله به‌خاطر ایمانش مورد هدف قرار گرفته است. آقای ژو بارها و بارها پس از آغاز آزار و شکنجه فالون گونگ در سال ۱۹۹۹ دستگیر شده است. او در نوامبر ۲۰۰۵ محکوم به یک سال و سه ماه کار اجباری شد و به‌طور منظم در اردوگاه کار اجباری شینکایپو شکنجه می‌شد.

دبیرستان محلی جینگ‌هوآپوشیانگ، جایی که آقای ژو برای بیش از شش سال در آنجا کار می‌کرد و به‌خاطر عملکرد عالی در تدریس جایزه‌های متعددی را کسب کرده بود، پس از آزاد شدن از اردوگاه کار اجباری، او را اخراج کرد. او به شهر لودی رفت تا به‌عنوان معلم کار کند، اما پلیس نینگ‌شیانگ او را ردیابی و در اکتبر ۲۰۱۷ دستگیر کرد.

خانه‌ خانم تیان یوشیانگ و پسرش، آقای یو جیانهویی که هر دو ساکنان نینگ‌شیان هستند، در روز دستگیری آقای ژو غارت شد. پلیس آنها را هدف قرار داده بود، زیرا آقای ژو به‌طور مرتب به دیدن آنها می‌رفت. دختر خانم تیان، که با او زندگی می‌کند، در طی جستجو از حال رفت، اما پلیس مانع او از تماس با اورژانس شد. خانم تیان پنجره را باز کرد و همسایگانش را با فریاد مطلع کرد، و سپس آنها به آمبولانس زنگ زدند تا دخترش را به بیمارستان محلی برساند.

همسر و دختر نوجوان آقای ژو از اینکه عزیزشان مجدداً به‌خاطر پیروی از اصول حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری فالون گونگ متحمل رنج می‌شود، خیلی ناراحت بودند. همسرش برای دفاع از او وکیلی را استخدام کرده است.

گزارش مرتبط:

آقای ژو پاژائو, معلمی در حومه شهر، برای جلوگیری از آزار و شکنجه بیشتر در تبعید است