(Minghui.org) با فرارسیدن سال نوی چینی 2018، تمرین‌کنندگان فالون دافا در سراسر چین، با ارسال تبریکات صمیمانه خود به استاد لی هنگجی سال نو را به ایشان تبریک می‌گویند. در این مجموعه، تبریکات آن دسته از تمرین‌کنندگان جدید را ارائه می‌دهیم که فقط چند سال است که فالون دافا را تمرین می‌کنند.

این تمرین‌کنندگان جدید با وجود آزار و شکنجه درحال وقوع، تصمیم گرفتند فالون دافا را تمرین کنند، چراکه شاهد بوده‌اند چگونه دافا زندگی اعضای خانواده یا دوستان‌شان را تغییر داده است.

بانویی در پیام تبریکش نوشت که قبلاً سردردهای شدیدی داشت و خواهر دوقلویش براثر تومور مغزی درگذشت. او نیز علائم مشابهی با خواهرش داشت و خود را برای مرگ آماده کرده بود، اما خوش‌اقبال بود که با فالون دافا آشنا شد. دافا سردردهایش را درمان کرد. او بعداً در یک سانحه شدید رانندگی زخمی شد و با عجله به بیمارستانی در شهر منتقل شد. عکس‌های گرفته شده با اشعه ایکس نشان دادند که در چند ناحیه دچار شکستگی استخوان شده و در چند ناحیۀ سر آسیب دیده است. او به بیمارستانی استانی فرستاده شد و معاینات در آنجا نشان دادند که او چنین صدماتی ندیده است، اما پزشکان متوجه اثر زخمی قدیمی ناشی از یک تومور مغزی در گذشته شدند. این بانو از دافا بسیار سپاسگزار است. او گفت که اگر خود را در دافا تزکیه نکرده بود، براثر این تومور جان خود را ازدست می‌داد.

این تبریکات از مناطق زیر ارسال شده‌اند:

شوژو، استان جیانگسو
فوشون، استان لیائونینگ
شوچانگ، استان هنان
منطقه هشی در تیانجین
هگانگ، ییچون و داچینگ در استان هیلونگ‌جیانگ
چانگچون، لیائویوآن و بایچنگ، استان جیلین
لیائوچنگ و ویفانگ، استان شاندونگ
زونیی، استان گوئیژو
کایجیانگ، استان سیچوآن
ییچون، استان جیانگشی
گوآنگژو، استان گوانگدونگ
ژنگژو و بخش هویی، استان هنان
هایلار، مغولستان داخلی
هانگژو، استان ژجیانگ