(Minghui.org) با فرارسیدن سال نوی چینی 2018 تمرین‌کنندگان جدید فالون دافا در سراسر چین، تبریکات صمیمانه خود را ارسال داشته و برای استاد محترم لی هنگجی سال نوی چینی خوشی را آرزو کرده‌اند. در این مجموعه گزیده‌ای از پیام‌های تبریک از سوی تمرین‌کنندگان جدیدی که تمرین فالون دافا را فقط چند سال قبل آغاز کرده‌اند گنجانده شده است.

مردی از شهر چینگدائو واقع در استان شاندونگ، هنگامی‌که تمرین‌کنندگان حقیقت را برای مردم روشن می‌کردند، به‌طور اتفاقی مطالبی درباره فالون دافا شنید. پس از مطالعه فا، متأسف بود از اینکه چرا زودتر دافا را کسب نکرده است. اما احساس می‌کرد که در این مرحله پایانی دوران اصلاح فای استاد، هنوز این شانس را داشته که بتواند  دافا را به‌دست آورد و سرانجام متوجه شد که هدف از زندگی چیست.

او تصمیم گرفت تمرین تای چی، گوش دادن به سخنرانی‌های تغذیه و یادگیری نقاشی‌های سنتی چینی را رها کند تا بتواند به‌طور کوشایی تزکیه کند.

تمرین‌کننده‌ای از پکن از استاد محترم به‌خاطر نجاتش سپاسگزاری کرد. او نوشت که وقتی در سال 2015 بخاطر یک بیماری وخیم در بیمارستان بستری شد، احساس وحشت می‌کرد. او به همسرش که یک تمرین‌کننده بود گفت که تجربه مرگ تقریباً برایش بسیار هراس انگیز بود.

همسرش به او یادآوری کرد که چگونه در مدت 20 سالی که تمرین فالون دافا را آغاز کرده، دارویی مصرف نکرده است. او برایش توضیح داد که سلامت است زیرا از اصول دافا برای انجام کارها پیروی می‌کند و متوجه شده که چه عواملی بیماری را ایجاد می‌کنند.

از طریق تشویق همسرش، تمرین را شروع کرد و تمام بیماری‌هایش مانند فشارخون بالا و رینیت (ورم غشاء مخاط بینی) درمان شدند.

این تبریکات را از مناطق زیر ارسال کرده‌اند:

شهر رنچیو، شهر هنگ‌شویی، شهر ژانگ‌جیاکو و شهرستان شیونگ در استان هبئی

شهر شنیانگ و شهر دالیان در استان لیائونینگ

ناحیه هوآیرو و ناحیه چانگ‌پینگ در پکن

شهر چی‌فنگ در مغولستان داخلی

شهر چینگدائو و شهر تای‌آن در استان شاندونگ

شهر چانگشا و شهر شیانگتان در استان هونان

استان شانشی

شهر میان‌یانگ، شهر نان‌چونگ و شهرستان داژو در استان سیچوآن

شهر جینگ‌ژو در استان هوبی

پارک صنعتی شهرستان منگین در استان شاندونگ

ناحیه جیانگ‌بی در چونگ‌چینگ