(Minghui.org) بعد از اینکه فالون دافا در سال 1992 به عموم معرفی شد، در عرض چند سال ده‌ها میلیون نفر شروع به تمرین کردند. تعداد زیادی از اعضای خانواده، بستگان و دوستان‌ این تمرین کنندگان درباره آن آگاهی یافتند. آنها از دیدن مزایای جسمی و روحی که تمرین‌کنندگان دریافت کردند، همچنین زندگی خانوادگی شادشان خوشحال بودند.

این تمرین‌‌کنندگان با وجود نوزده سال سرکوب، بر اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری پابرجا باقی مانده‌اند. اعضای خانواده نیز حامی این تمرین معنوی هستند. بسیاری از اعضای خانواده پیام‌های تبریک سال نوی چینی خود را از طریق وب‌سایت مینگهویی به استاد لی هنگجی، بنیانگذار فالون دافا ارسال کرده‌اند که برخی از آنها در زیر آمده است.

دو خواهر که تمرین‌کننده فالون دافا هستند و خانواده 30 نفره‌شان در چیفنگ، مغلوستان داخلی پیام‌های تبریک سال نوی خود را به استاد‌شان ارسال کردند. مادر این خواهران نوزده ساله هر روز به سخنرانی‌های استاد گوش می‌دهد. برونشیت شدیدش که از دوران کودکی از آن رنج برده بود، برطرف شد. ران شکسته‌اش شفا یافت و کمرش صاف شد. او حتی می‌تواند در کارهای خانه کمک کند. او در طبقه پنجم زندگی می‌کند اما هر روز برای قدم زدن پایین می‌آید. همسایگان فکر می‌کردند که او هفتاد سال دارد. او سرشار از قدردانی نسبت به استاد و دافا است.

خانواده‌ای در دالیان، استان لیائونینگ شش خواهر و برادر دارند که تمرین‌کننده فالون دافا هستند. آنها در پیام‌های تبریک خود نوشتند: «استاد چیزهای خیلی زیادی به ما بخشیده‌اند! همگی شش نفر ما و خانواده‌مان از دافا بهره‌مند شده و سلامتی‌مان بهبود یافته است! برخی در تصادف ماشین وحشتناک در امان باقی مانده بودند. فرزندان‌مان وارد مدارس عالی شدند یا شغل‌های عالی پیدا کردند. یکی از اعضای خانواده که تشخیص داده شده بود مبتلا به ناباروری است بعد از خواندن جوآن فالون باردار شد. کل خانواده باخوشحالی غرق لطف بودا هستند!»

تبریکات دیگری از مکان‌های زیر دریافت شدند:

شیجیاژوانگ، دینگژو و تانگشان، استان هبی

ژائویوان، استان شاندونگ

چیفنگ، مغولستان داخلی

جیائوزو، استان هِنان

هوای‌آن، استان جیانگسو

دالیان، شهرستان شینبین، شهرستان کانگپینگ و شن‌یانگ، استان لیائونینگ

پکن

شهرستان کانگشی، استان سیچوان

چونگ‌چینگ

هاربین، استان هیلونگ‌جیانگ

گونگ‌آن، استان هوبئی